İşte 64. hükümet programındaki büyük ulaştırma projeleri!

İşte 64. hükümet programındaki büyük ulaştırma projeleri!

64. Hükümet'in programı Başbakan Davutoğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'na okundu. Programda, seçim sürecinde dikkat çeken asgari ücret, kıdem tazminatı, taşeron işçiler gibi konulara öncelik verildiği dikkat çekti.


Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. hükümetin programını açıklandı. Programda başta İstanbul’da olmak üzere mega ulaşım projeleri dikkat çekti. İşte 64. hükümet programında olan büyük ulaştırma projeleri:


MEGA ULAŞIM PROJELERİ HAYATA GEÇECEK

 

"İstanbul Boğazı'nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni tasarlandı."

 

"Günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak."

 

KANAL İSTANBUL PROJESİ DEVAM EDECEK

 

"2011'de duyurulan Kanal İstanbul Projesi'nin çalışmalarına devam ediliyor."

 

"Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesi, YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirmek üzere proje çalışmaları başlatıldı."

 

ŞEHİR İÇİ PROJELER TAMAMLANACAK

 

"Başta İstanbul olmak üzere raylı sistem yatırımlarına hızla devam edeceğiz. Ankara'da Tandoğan-Keçiören, AKM-Gar-Kızılay, İstanbul'da Levent-Hisarüstü, Üsküdar-Ümraniye-Dudullu, Kartal-Kaynarca, kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı, Kaynarca-Sabiha Gökçen,  Marmaray  Raylı Sistem Projelerini, Antalya havalimanı-expo, projelerini tamamlanacak."


MilliyetHaber Cumhuriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


64. Hükümet'in programı Başbakan Davutoğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'na okundu. Programda, seçim sürecinde dikkat çeken asgari ücret, kıdem tazminatı, taşeron işçiler gibi konulara öncelik verildiği dikkat çekti.


Ahmet Davutoğlu’nun programına gerçekleştirilmesi hedeflenen ekonomik programda öne çıkan maddeler şöyle oldu:

 

Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesi alınacak tedbirlerle yükseltilecek. Bu çerçevede; Temmuz ayında emekli maaşlarına rutin olarak yapılan artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altın­da kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen 100 lira zam yapıldı. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1.100 liraya tamamlandı. Bu artıştan emeklilerin yaklaşık yüzde 55’inin istifade etmesini sağlandı. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de önümüzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek. 


Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sos­yal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeleri yapılacak


Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreçleri basitleştirilecek.


Ticari faaliyette bulunan emeklilerden kesilen ayda yüzde 15 ora­nında Sosyal Güvenlik Destek Primi’ni yüzde 10’a indirildi. 630 binden fazla emeklimizin yararlandığı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylıklarına ortalama en az 50 liralık ayrıca bir artış sağlandı. Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Bağ-Kur Sigortalısı olan esnafımızın emekli ay­lıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi’ni önümüz­deki dönemde tamamen kalkacak. ASGARİ ÜCRET İÇİN 1300 LİRA TEKLİF EDİLECEK


Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklif sunulacak. Yapılan işin teh­like sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlanacak.


51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Pri­mi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırılacak. Bu imkândan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlanacak.MUHTARLARIN MAAŞI DA ARTACAK


Muhtarlarımızın 950 TL olan maaşını 1.300 TL’ye yükselecek.


65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın kesinti olmadan maaşını almasını sağlanacak. POLİSLERLE İLGİLİ EK GÖSTERGELER ARTACAK


Polislerin 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkacak. Polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 artacak. Böylece maaşlarında 240 lira ile 580 lira arasında artış olacak.UZMAN ERBAŞLARIN EK GÖSTERGELERİ DE ARTACAK


Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkacak.ER VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIĞI ARTACAK


Er ve Erbaşların harçlığını 30 liradan 100 liraya yükselteceğiz. Askeri öğrencilerin harçlığı da 400 TL olacak. Astsubay emeklilerinin 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları sağla­nacak.GENEL SAĞLIK SİGORTASI ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK


Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemeleri gözden geçirilecek ve siste­min etkinliği ve verimliliğini artırılacak.


İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşların sigorta primi işveren desteğini devlet tarafından karşılanacak.


TOKİ eliyle emeklilerin uygun koşullarla konut sahibi olması sağlanacak.  ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI


-64. Hükûmet döneminde de ekonomide temel prensip, enflasyo­nun kalıcı bir biçimde düşük tek haneli oranlara çekilmesi.  Bu dönemde de para politikası, finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla uygulayacağımız büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecek.


-Enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam ede­cek. Enflasyon hedefleri, hükûmet ve Merkez Bankası tarafından üçer yıllık vadeler için belirlenecek.MERKEZ BANKASI VURGUSU


Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecek.TASARRUFA ÖNEM VERİLECEK, ALTIN BANKACILIĞINA ÖNEM VERİLECEK


Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere, özel amaçlı tasarruf meka­nizmaları geliştirilecek. 


Altın bankacılığı başta olmak üzere, altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için çeşitli mekanizmalar geliştireceğiz.BES’TE KESİNTİ ORANLARI ULUSLARARASI DÜZEYE GÖRE BELİRLENECEK


Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız ve sistemde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışması yapılacak. Hayat sigortalarının ve uzun süreli (bir yılı aşan) özel sağlık sigortalarının geliştirilmesini sağlanacak.


Kamuoyuna yönelik genel bir tasarruf çağrısı kampanyası yürütülecek.ÇİFTÇİLERE YEMDE KDV KALDIRILACAK, KARŞILIKSIZ DESTEK VERİLECEK


Yemde ve gübrede KDV’yi kaldırılacak.


Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek.GAP’A ÖNEM VERİLECEK


GAP’ta büyük oranda tamamlamış olan ana kanallar sonrasın­da şebeke inşaatlarına daha da hız verilecek. Orta vadede, GAP sulamalarının tamamı olan 10 milyon 580 bin dekarın tamamını sulamaya açmak hedefleniyor. Sulamalar tamamladığında GAP, gıda üreten ve dünyaya ihraç eden bir ‘üretim ve ihracat merkezi’ haline gelecek.TANAP VE TAP TAMAMLANACAK


Azerbaycan ile hükûmetler arası anlaşmayla imzalanan, Trans-A­nadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’ni bu dönemde hayata geçirilecek.


Trans Adriatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle (TAP) doğalgazın Yu­nanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşması, Irak-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle de Türkiye ve Avrupa için gaz alışı gerçek­leşmesi hedefleniyor.ARTVİN BARAJI TAMAMLANACAK


270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3’ncü yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı’nı tamamlanacak.


MEGA ULAŞIM PROJELERİ HAYATA GEÇECEK


İstanbul Boğazı’nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni tasarlandı. Günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fa­tih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak.KANAL İSTANBUL PROJESİ DEVAM EDECEK


Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi’nin çalışmalarına devam ediyoruz.


Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesi, YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirmek üzere proje çalışma­ları başlatıldı.ŞEHİRİÇİ PROJELER TAMAMLANACAK


- Başta İstanbul olmak üzere raylı sistem yatırımlarına hızla devam edeceğiz. Ankara’da Tandoğan-Keçiören, AKM-Gar-Kızılay, İstanbul’da Levent-Hisarüstü, Üsküdar-Ümraniye-Dudullu, Kartal-Kaynarca, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı, Kaynarca-Sabiha Gökçen, Marmaray Raylı Sistem Projelerini, Antalya havalimanı-expo, projelerini tamamlanacak.BİLİM DESTEKLERİ OLACAK


Her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik fa­aliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürülecek. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payını artıracağız. Uluslararası doğrudan yatırımları daha fazla cezbedeceğiz.4.5G ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILACAK


4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlanacak. 4,5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edilecek. 5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge ça­lışmaları desteklenecek.YERLİ CEP TELEFONU ÜRETİLECEK


Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici olarak yer almasını destekleyeceğiz. Yerli cep telefonu üretilmesini sağlayacağız.CumhuriyetÖnerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, Yeni konut projeleri