TOKİ Bingöl Merkez Güveçli Projesi'nde teslimler 31 Temmuz'da!


 TOKİ Bingöl Merkez Güveçli Projesi'nde teslimler 31 Temmuz'da!

TOKİ Bingöl Merkez Güveçli Projesi kapsamında yer alan 388 adet konutun teslimleri 31/07/2012 – 09/08/2012 tarihlerinde Konut Teslim Programına göre gerçekleştirilecekTOKİ Bingöl Merkez Güveçli Projesi kapsamında yer alan 388 adet konutun teslimleri 31/07/2012 – 09/08/2012 tarihlerinde Konut Teslim Programına göre gerçekleştirilecek. Konut teslimleri Bingöl Merkez Güveçli Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00'da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri gereği konutun sigorta ve DASK işlemleri Bankaca yapılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir. 

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğan Katma Değer Vergisi (% 1 Oranında); T.Halk Bankası A.Ş. Bingöl Şubesince tahsil edilecektir. KDV ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında müteahhit/müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerek


• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), 

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına müteahhit/müşavir firma tarafından "Konut Teslim Tutanağı" ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan "Konut Tespit Föyü" imzalatılacakt
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016TOKİ Bingöl Merkez Güveçli Projesi , toki güveçli merkez evleri , toki bingöl konutları , toki bingöl evleri teslim , toki konutları bingöl teslim ,