TOKİ Konya Meram Gödene konut teslimleri!


 TOKİ Konya Meram Gödene konut teslimleri!

TOKİ Konya Meram Gödene konut teslimleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Konya Meram Gödene 509 Konut Projesi'nde teslim dönemi 2 Nisan'da başladı.TOKİ Konya Meram Gödene projesinde yer alan konutların TESLİM işlemleri;  02 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında ekte yer alan Konut Teslim Programı ve Bilgilendirme notunda belirtilen hususlar kapsamında  yapılacak.

Konya Meram Gödene 509 adet konut projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 02 – 30

Nisan 2018 tarihleri arasında projenin müşaviri PROKON Müh.Müş.A.Ş. & BEŞER Müh.Müş.

.Ltd.Şti.tarafından Konya Meram Gödene şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede;


 Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde Projenin müşavir firması olan PROKON Müh.Müş.A.Ş. & BEŞER Müh.Müş. .Ltd.Şti

aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

 Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı

çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkânları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim

işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

 Alt gelir grubu ve kentsel dönüşüm kapsamında satışı yapılan konutlar için ilk dönemsel artış

Temmuz 2018’de uygulanacak olup, ilk taksit ödemesi konut teslimini izleyen ay itibariyle

başlatılacaktır.

 Şehit Ailesi ve Terör Malulü kontenjanından konut alanların ilk taksit ödemesi konut teslimini

izleyen ay itibariyle başlatılacaktır.

 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan,

alıcılar tarafından T.Halk Bankası A.Ş. İhsaniye Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme

dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir.

- Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak

üzere konut alıcıları teslim tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin

yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi

gerçekleştirilmeyecektir.

 Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında

bulundurmaları gerekmektedir:

 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

 Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

 Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi,

 KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

 Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından; “Konut Teslim Tutanağı” ile

mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016TOKİ Konya Meram Gödene teslimleri , Konya TOKİ konut teslimleri , TOK Konya teslim duyurusu ,