TOKİ Karabük Safranbolu Kirkille Mahallesi konut teslimleri!


TOKİ Karabük Safranbolu Kirkille Mahallesi konut teslimleri!

Karabük Safranbolu Kirkille Mahallesi Konut Teslimi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Satışı gerçekleştirilen konutların teslimleri, 04 – 28 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Karabük Safranbolu Kirkille 579 adet konut projesindeki konutların, hak sahiplerine teslim işlemleri ekte yer alan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde yapılacaktır. Konut alıcılarının konutlarını teslim almadan önce İdaremiz konut satışlarına aracılık eden T.Halk Bankası A.Ş Safranbolu/Karabük şubesi nezdinde ekte yer alan programda belirtilen tarihlerde KDV ile Doğalgaz Münferit Bağlantı bedelini ödedikten sonra şantiyede hizmet veren projenin müşavir firmasından konutlarını teslim alabilirler.Karabük Safranbolu Kirkille Mahallesi Konut Teslimi Duyurusu:


Karabük Safranbolu Kirkille 579 adet konut projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen

konutların teslimleri, 04 – 28 Haziran 2018 tarihleri arasında, ekte yer alan Konut Teslim

Programına göre gerçekleştirilecektir.Bu çerçevede ;

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan KOLTEK Müşavirlik İnş. A.Ş tarafından

Safranbolu Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.
Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi

imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da

başlanacaktır.

• Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan

konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri

tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

• Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu

konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri,

KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

• 3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğan %1 oranındaki

KDV tutarı T.Halk Bankası A.Ş. Safranbolu Şubesi tarafından tahsil edilecektir; bu

aşamada aracı Banka tarafından kesilen KDV faturası konut teslim anında alıcı

tarafından müşavir firmaya yetkililerine ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına

dair fatura ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştiril-meyecektir.

• Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki

belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

 Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,

 Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

 KDV tutarının yatırıldığına dair fatura,

 Dogalgaz münferit bağlantı bedelinin yatırıldığna ilişkin dekont, (Bankaya

734,00TL.(KDV Dahil) yatırılacaktır.)

Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile

mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. 

TOKİ Karabük Safranbolu Kirkille Mahallesi , TOKİ Karabük teslimat , Karabük Safranbolu Kirkille Mahallesi Konut Teslimi Duyurusu ,