Tarihi alanlarda bulunan ruhsatı olmayan yapı ve tesisler yıkılacak!

Tarihi alanlarda bulunan ruhsatı olmayan yapı ve tesisler yıkılacak!

Tarihi Alanda bulunan ve tasarıdaki hükümlere aykırı her türlü yapı ve tesis, köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan, koruma kanununa aykırı yapılmış yapı ve tesis yıkılacak...


Tarihi Alan'ın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması,  yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlık tarafından  yürütülecek. Başkanlık, Tarihi Alan'ın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri, yaptıracak, ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa edecek. Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimini Başkanlık yapacak. Tarihi Alanda bulunan ve tasarıdaki hükümlere aykırı her türlü yapı ve  tesis, köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan, koruma kanununa aykırı yapılmış yapı ve tesis yıkılacak. 


Posta Çanakkale