20 / 07 / 2024

Yeşil GYO'nun iflası isteniyor!

 Yeşil GYO'nun iflası isteniyor!

Teslimlerini gerçekleştiremediği Innovia 4 projesiyle gündeme gelen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın iflası isteniyor. Şirketin duruşması 10 Mart 2022 tarihinde saat 10:45'te gerçekleştirilecek.Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) aleyhine açılan iflas davasının duruşması 10 Mart 2022 günü saat 10:45'te gerçekleştirilecek.


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın aleyhine açılan iflas davası kapsamında 15 gün içerisinde davaya müdahale ya da itiraz ederek iflası gerektiren bir durum olmadığı iddiasıyla talebin reddinin talep edilebileceği delillerin en geç 10 Mart 2022 tarihinde saat 10:45'e kadar ibraz etmeleri gerektiği bildirildi. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın iflas davası Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek.


1997 yılında kurulan Yeşil GYO'nun projelerindeki konutları vadedilen zamanda bitirememesi üzerine, alacaklıları mahkemenin yolu tuttu.


Yeşil GYO, 2021 Eylül'deki KAP açıklamasında, Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla projelerinde ince işlerin imalatların sürdüğünü, projelerin yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını duyurmuştu.


 Yeşil GYO


Yeşil GYO projeleri

1. Innovia 4


2. Elexia Levent


3. Elexia Tuzla


4. Innovia Arifiye


5. İstanbul Tower 205


6. Innovia Terrace İzmit


7. Elexia Topkapı


8. Innovia Zekeriyaköy


9. Innovia 2


10. Innovia 3


11. Inoovia 1


12. Innovia Ispartakule


13. Güzelşehir


14. Elexia Dolapdere


 Yeşil GYO


İlan metni:


T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN


ESAS NO: 2021/1069 Esas


Davacı FİKRET METİN tarafından davalı YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

Davacı FİKRET METİN tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 303536 sicil numarasında kayıtlı davalı YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin aleyhine (İİK 177)) maddesine dayalı olarak mahkememize 2021/1069 Esas sayılı dosya ile açılan iflas davasında İİK'nun 166/2. madde ve fıkraları gereğince haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek İİK'nun 173/2 maddesi atfıyla ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, delillerini en geç duruşma günü olan 10/03/2022 günü saat 10:45'e kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, Davanın H.M.K.'nun 316. ve 322. maddeleri uyarınca basit yargılama usulüyle yapılacağı, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği hususu İİK.nun 179/a-2 ve 166. maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.