30 / 09 / 2022

Ulaşlar Çağ 1 Yapı İnşaat davası 1 Nisan tarihine ertelendi!

 Ulaşlar Çağ 1 Yapı İnşaat davası 1 Nisan tarihine ertelendi!

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'nda bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Ulaşlar Çağ 1 Yapı İnşaat davası 1 Nisan'a ertelendi...Ulaşlar Turizm tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin davacı bulunduğu, T.C.Ankara 17.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2011/248 esas sayılı dosyası üzerinden Çağ 1 Yapı İnş Tur Mad Tic A.Ş. aleyhine açılmış olan menfi tespit davasının 09.01.2014 tarihli celsesinde;


1- Davalı vekiline bu celse aldığı dilekçelere karşı beyanda bulunmak üzere iki hafta süre verilmesine,

2- İhbar dilekçesinin tebliğinin dönüşünün beklenilmesine,

3- 1 nolu ara kararı uyarınca iki hafta süre sonunda ve 2 nolu ara kararı uyarınca ihbar dilekçesi tebliğ edildikten sonra dosyanın bilirkişiye yeniden tevdi ile takdir ve münakaşası mahkemeye ait olmak üzere davanın kira sözleşmesine dayalı menfi tespit davası olduğu gözetilerek alacak borç durumunu taraf iddia ve talepleri takip dosyası ve dosya kapsamı göz önüne alınarak ayrıntılı olarak tespit eder ek rapor  hazırlanmasına, bilirkişiye ek rapor hazırlamak üzere bir ay süre verilmesine, ek rapor sunulduğunda birer örneğinin  ihtaratlı davetiye ile taraf vekillerine tebliğine, masrafın avanstan karşılanmasına,


Bu nedenle duruşmanın 01.04.2014 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.