22 / 07 / 2024

Konut satarken net ve brüt metrekare farkında nelere dikkat edilmeli?

Konut satarken net ve brüt metrekare farkında nelere dikkat edilmeli?

Avukat Kadir Kurtuluş konut satışlarında dikkat edilmesi gereken net-brüt metrekare kavramının hukuktaki yerini açıklıyor...


Daha önce bir çok kez ev alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değinmiştik. Bunlardan birisi de net-brüt metrekare farkı. Avukat Kadir Kurtuluş konut satışlarında dikkat edilmesi gereken net-brüt metrekare kavramının hukuktaki yerini açıklıyor:


‘’Konut satışları sırasında mağduriyetlerin önlenmesi, tüketicilerin korunması, sektöre güvenin artması, yapımı süren ve yapımı tamamlanmış olan inşaatlarda proje üzerinden yapılan alım-satım işlemlerinde hukuka aykırılıkların önüne geçilmesi için net-brüt metrekare tanımının hem tüketiciler hem da konut satışlarını gerçekleştiren kimseler tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir.


Buna göre düzenlemeye yetkili tüm birim ve idarelerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan brüt ve net alan tanımlarına göre uygulama yapması, yine alım-satıma konu bağımsız bölüme ait mimari projenin ilgili kat planlarının sözleşme ekine ilave edilmesi, sözleşmelerde bağımsız bölüm metrekaresi ile var ise eklenti, ortak alan metrekarelerinin ayrı ayrı belirtilmesi ve bu kapsamda da Belediyelere, Tapu Müdürlüklerine ve noterliklere vatandaşlara uyarı yapılması hususu büyük önem taşımaktadır.


  Bu doğrultuda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve bakanlığın da özellikle üzerinde durduğu bu tanımlamaların neleri kapsadığına dikkat çekmek gerekir. Buna göre; 


 (44) numaralı bendi esasınca "Bağımsız Bölüm Brüt Alan”:  

Bağımsız bölümün içerisindeki; 

-Duvarlar, 

-Kolonlar, 

-Sıva payları, 

-Merpen sahanlıkları ve basamakları ile bu merpenlerin altlarında kalan yerler ve sadece bağımsız bölüme ait, bağımsız bölümün içinden doğrudan bağlantılı olan; 

-Balkonlar, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, 

-Açık çıkmalar, çatı veya kat bahçeleri dahil kapladığı alandır. 

Bu alana; ışıklıklar, galeri boşlukları, bağımsız bölümün eklentileri ve ortak alanların bağımsız bölüme düşen payları dahil edilmez. 


Yine bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde ise; bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur. Bağımsız bölümün eklentileri de ayrıca belirtilmek zorundadır.


  (45) numaralı bendi esasınca "Eklenti Brüt Alan” 

-Sadece bağımsız bölüme ait olup bu bölümün kullanımı ve tasarrufunda bulunan, bağımsız bölümün içinde olmayıp, aynı katta veya farklı katta yer alan ve girişi bağımsız bölümden ayrı olan mekanların (44) numaralı bentte belirlenen esaslar dikkate alınarak hesaplanacak alandır. 


  Son olarak (47) numaralı bendi esasınca "Bağımsız Bölüm Genel Bürüt Alan”

-Bağımsız bölüm toplam brüt alanına bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan alanı ifade edeceğine" şeklinde tanımlara yer verilmiştir. 


Sonuç olarak; yukarıda yer alan hukuki tanımlamalara özen gösterilmesi, Bakanlığın kararlı çalışmaları ve yine ciddi yaptırımlar içeren 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu dikkate alınarak olası cezaların ve davaların şimdiden önüne geçebilmek ve yine tedbirli bir yaklaşımla inşaat sektörüne duyulan güveni zedelememek için tüketiciler ile yapılacak satış-satış vaadi sözleşmelerinde net-brüt metrekare alanlarının açıkça ve yasaya uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.