Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek!


Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili yapılan düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yapılan Düzenlemeyle, ilave evrak talep edilerek, vatandaşların bürokratik işlemlerle uğraşmasının önüne geçilmil olacak.


Bazı idarelerin, yapı denetim kuruluşları ve diğer aktörlerce farklı uygulamalara gidildiğinin, mevzuatta belirtilen dışında ilave evraklar talep edildiğinin, bu sebeple bürokratik işlemlerin arttığının tespit edilmesi üzerine Bakanlık, ilave bürokratik işlem talep edilmesini engellenecek düzenlemeyi de hayata geçirdi.


Buna göre, mevzuatta yer alanlar dışında ilave evrak talep edilmeyecek. Böylece Bakanlıkça hem bürokratik işlemlerin uzaması, kırtasiye işlemleri ile vakit kaybının önüne geçilmesi hem de uygulamada tam birliktelik sağlanması planlanıyor.


- Binalara engelli erişimi şartı 

Ayrıca binaların, gerek projelendirme gerekse inşa aşamasında, engelli ve hareket zorluğu yaşayan vatandaşların göz ardı edilmesi ve günlük hayatta büyük zorluklarla karşı karşıya kalması sebebiyle, binalara engelli erişimi şartı da getirildi.


Bu kapsamda, tüm yapıların erişilebilirlik standartlarına uygun inşa edilmesi ve başta engelliler olmak üzere hareket zorluğu yaşayan kişilerin, yapıların her noktasını kullanabilmesi ve toplumsal yaşama daha çok katılım sağlaması için, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği eki, "Proje Kontrol Formu Örneği"ne "Erişilebilirlik Kontrol Formu" kısmı eklendi.


Buna göre, özel gereksinimli vatandaşların yapılarda karşılaştıkları engeller göz önüne alınarak, bahçe yolları, bina girişleri, asansörler, rampa ve merpenler gibi her türlü kritik noktada bu engellerin ortadan kaldırılması da sağlandı. 


Bu formlar sayesinde yapıların inşa edilmeden henüz proje aşamasında "erişilebilir" olması zorunlu hale getirildi. Böylece bu formlara uymayan ve engelli erişilebilirliği sağlanmamış binalara ruhsat ve iskan da verilmeyecek. 


Bu sayede uzun vadede, binalarda daha sonra yapılan maliyetli erişilebilirlik tadilatları da ortadan kalkmış olacak. Hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlanarak milli servete katkıda bulunulacak hem de özel gereksinimli vatandaşların erişilebilirlik sorunlarını gidermede büyük katkı sağlanacak.


Yapı denetim kuruluşları tarafından gerek yapının projelendirme aşamasında gerekse yapım aşamasında ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi gerektiğinden, yapılan düzenlemeyle yapı denetim kuruluşlarınca ve ilgili idarelerce yapıların projelendirme ve yapım aşamasında erişebilirlik yönünden daha etkin ve sıkı bir biçimde denetlenmeleri sağlanacak.


Böylelikle erişebilirlik yönünden, proje safhasında uygunsuzluk olan yapıların yapı ruhsatı almasının, yapım aşamasında uygunsuzluk olan binaların ise yapı kullanma izin belgesi almasının önüne geçilerek, kamu yapılarında yakalanan standartların özel yapılarda da yakalanması hedeflenecek.Engelli erişilebilirliği olmayan binalar , Engelli erişilebilirliği olmayan binalar ruhsat alımı ,