01 / 02 / 2023

Emlak ofislerine resmen 20 metrekare şartı getirildi!

 Emlak ofislerine resmen 20 metrekare şartı getirildi!

Emlak ofislerine resmen "metrekare" şartı getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca emlakçılık faaliyetleri gerçekleştiren iş yerleri için yapılan düzenleme kapsamında iş yeri en az 20 metrekare olacak ve aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5'er metrekare eklenecek...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile taşınmaz ticareti yani emlakçılık faaliyetlerine devam eden iş yerleriyle ilgili çeşitli düzenlemelerde bulunuldu.


Bugünkü 31150 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında iş yerinin en az 20 metrekare olması, aynı iş yerinde bulunan birden fazla işletmeci için 5'er metrekare ilave olarak düzenlendi. İş yerinin ikamet için kullanılmayan ve arşivi olan bağımsız bir bölümde olması ve iş yerinde taşınmaz ticaretinden başka faaliyet gerçekleşmeyecek. 


Mevcut iş yerlerinin bu koşullara uyum sağlaması için ise 3 aylık süre süre tanınması planlanıyordu.


Diğer taraftan 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olarak bilinen veya meslek odasına kaydı olanlardan iş yerlerini taşımadıkları sürece özel koşul şartı aranmayacak.


31150 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında şu ifadeler kullanıldı:


TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ

Taşınmaz ticaretinde ortak hükümlere ek olarak aşağıdaki şartlar aranıyor:


1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.


2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.


3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır.


4- İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.


5- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.


6- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.”