29 / 09 / 2023

Ceylan İnşaat'a 1 yıl kesin mühlet verildi!

 Ceylan İnşaat'a 1 yıl kesin mühlet verildi!

borçları nedeni ile konkordato talep eden Ceylan İnşaat'a 1 yıl kesin mühlet verildi. Firma, 37 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor...


37 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ceylan İnşaat, 6 projesinde çalışmalar ve satışlara devam ediyor. Ceylan İnşaat, borçları nedeni ile konkordato talep etti. 


Davacı Ceylan İnşaat Eğitim Kurumları Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'nin T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle; borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildi. Ceylan İnşaat hakkında 8 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verildi. 


Şirketin mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Prof. Dr. Murat Atalı, Türkan Özdemir ve Ayşe Rüya Özturan'ın görevlerinin kesin mühlet süresi içerisinde komiser olarak devamına karar verildi. 


İlan metni: 


T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/739

Davacı CEYLAN İNŞAAT EĞİTİM KURUMLARI TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 524829 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) CEYLAN İNŞAAT EĞİTİM KURUMLARI TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.'nin hakkında 08/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 

b) Davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

c)06/08/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 

d)06/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Prof. Dr.Murat Atalı, Türkan Özdemir ve Ayşe Rüya Özturan'ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 

e)İİK'nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK'nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,

İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.


Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri