18 / 07 / 2024

Binkar İnşaat konkordato talep etti!

 Binkar İnşaat konkordato talep etti!

Son dönemlerde sektörde yaşadığı mali sorunlarını çözemeyen Binkar İnşaat konkordato talep etti. Binkar İnşaat'ın devam eden projeleri arasında; İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması Albayraklar Sitesi yer alıyor...


Binkar İnşaat son dönemlerde sektörde yaşadığı mali sorunlarını çözemeyince konkordato talep etti. Anahtar teslim konut inşaatları, inşaat müteahhitlik taahhüt işleri ve kat karşılığı inşaat yapım işlerini hayata geçiriyor. Binkar İnşaat'ın devam eden projeleri arasında; İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulaması Albayraklar Sitesi, Hatay İl Emniyet Binası İnşaatı, Korupark Çerkezköy, Bayrampaşa Eski Ceza Evi Yeri Kentsel Dönüşümü projesi yer alıyor.


T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


Davacı EŞREF KARAGÖZ, KEREM KARAGÖZ, BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;


Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 647917/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu)BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 10796209464 TC Kimlik Numaralı davacı borçlu KEREM KARAGÖZ, 10793209528TC Kimlik Numaralı davacı borçlu EŞREF KARAGÖZ hakkında 25/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacılar (borçlular)İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacıların(borçluların) sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 


c)Geçici komiser olarak İbrahim Fidancı, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Teyit Keşli ve Hikmet Dere'nin görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,


Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1249 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/03/2019 günü saat 14:00'te yapılacağı,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.