Belgesiz emlakçıya para cezası geliyor!

Belgesiz emlakçıya para cezası geliyor!

5 Aralık 2019 tarihi itibariyle "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan emlakçılar faaliyetlerine devam edemeyecek. Belge almayan kaçak emlakçılar ve işletmelere 4 bin TL para cezası verilecek.5 Haziran 2018 tarihi öncesinde hem Oda kaydı hem Vergi Levhası kaydı hem de Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikasını ibraz edemeyen tüm emlakçılar "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alacak.


Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı mesleklere belge zorunluluğu getirildi. Buna göre; emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubunun yeterlilik belgesi alması gerekli.


Son tarih 5 Aralık


5 Aralık 2019 tarihi itibariyle "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan emlakçılar faaliyetlerine devam edemeyecek. Belgesiz kişiler emlak pazarlama ve satış faaliyetlerinde de bulunamayacak. 


4 bin lira ceza 


Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden işletmeler için 4 bin TL ceza verilecek. Buna göre, emlak ofisine kaydı bulunmayan danışmanlar ise satış ve kiralama yapamayacak. 


Başvurular nasıl yapılacak?


Emlak danışmanlarının mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına firma yetkilileri ve firma çalışanları başvuru yapabiliyor. 


Başvurular, Ticaret ve Sanayi Odası'na yapılıyor, sınav ve belgelendirme hizmeti ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından veriliyor.


Aranan şartlar nelerdir?


a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

b) En az lise mezunu olması,

c) Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,

d) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

e) Konkordato ilan etmemiş olması,

f) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.