22 / 04 / 2024

Barış Aydın: Ankara'nın yatırım payı artmalı!

Barış Aydın: Ankara'nın yatırım payı artmalı!

ASİAD Başkanı Barış Aydın, 2014 itibariyle 5 milyon 150 bin 72 kişi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sini barındıran Ankara’nın 2013’ten 2014’e bir yılda net 40 bin 9 kişi ile en fazla net göç alan il olduğunu belirtti.


ASİAD Başkanı Barış Aydın, son yıllarda iç göçün hızlandığı Başkent Ankara’nın nüfusu ve ekonomik potansiyeline göre düşük kalan yatırımlardaki payının artması gerektiğini bildirdi.


Barış Aydın yaptığı açıklamada, 2014 itibariyle 5 milyon 150 bin 72 kişi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sini barındıran Ankara’nın 2013’ten 2014’e bir yılda net 40 bin 9 kişi ile en fazla net göç alan il olduğunu belirtti. Buna karşılık Ankara’nın yatırımlardan aldığı payın nüfusu ve ekonomik potansiyeli ile orantılı olmadığını vurgulayan Aydın, son on yılda Türkiye genelinde düzenlenen 34 bin 231 yatırım teşvik belgesinden sadece 1.479’unun Ankara’ya yönelik olduğuna işaret etti. Aydın, 2005-2014 döneminde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki toplam 426 milyar liralık yatırımdan İstanbul yüzde 14, Kocaeli yüzde 6,  İzmir  ve Bursa yüzde 5 pay alırken, Ankara’nın payının 17.7 milyar lira ile yüzde 4 dolayında kaldığına dikkat çekti. Son on yıldaki teşvikli yatırımlar kapsamında 1.3 milyon kişilik istihdam öngörüldüğünü belirten Aydın, Ankara’nın 65 bin kişi ile bundan sadece yüzde 5 dolayında bir pay alabildiğini ifade etti. 


Barış Aydın, Ankara’ya yönelik yatırım eğiliminin, ekonomideki olumsuzluklara karşı daha duyarlı olduğu, bu nedenle yatırım tutarının yıllara göre istikrarsız bir seyir izlediğini de belirtti. Teşvik belgeleri kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek yatırımların 2005 yılında 1 milyar lirayı aşan hacminin, 2009 krizinde 500 milyon liraya kadar gerilediğine işaret eden Aydın, 2013’te 5 milyar lirayı aşan tutarın 2014’te 4 milyarın altına indiğine dikkat çekti. 


Aydın, son on yılda ülke geneli için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında Ankara’nın aldığı payın özellikle enerji yatırımlarında yüzde 0.5’le son derece düşük kaldığına işaret etti. Bu dönemde Ankara’nın tarım yatırımlarından sadece yüzde 3 pay alabildiğini belirten Aydın, ekonomiye en fazla katma değer ve istihdam yaratan imalat sanayii yatırımlarından İl’in aldığı payın da yüzde 3.9’la yetersiz kaldığını vurguladı. Aydın, on yılda ülke genelindeki hizmetler sektörü yatırımlarından yüzde 6.1 pay alan Ankara’nın toplam madencilik yatırımlarının ise yüzde 14.5’ini aldığına dikkat çekti. 


“TEŞVİKTE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANABİLİR”

 

Ankara, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre 81 ilin 6 bölgeye ayrıldığı teşvik sisteminde, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Muğla ile birlikte en gelişmiş 8 ili kapsayan 1. Bölge içinde değerlendiriliyor. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik olarak yatırımları geri kalmış bölgelere kaydırmak amacıyla,  en gelişmiş 1. Bölgeden en geri kalmış 15 ili kapsayan 6. Bölgeye giderek artan oranda teşvik unsurları sağlanıyor. Buna göre Ankara, yatırımcıların teşviklerden en az oranda yararlandığı en gelişmiş iller kapsamında yer alıyor. 


Aydın; “Son dönemdeki hızlı sanayileşme hamlesine rağmen Ankara’nın yatırımlardan aldığı pay, potansiyelinin hala altındadır.  Ankara  Türkiye’nin kalbidir, idari başkentidir, nüfus bakımından en büyük ikinci ilidir, hızla da göç almaktadır. Bu nedenle Ankara’ya teşviklerde pozitif ayrımcılık uygulanabilir” dedi.


“ANKARA TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE 1 NUMARA OLABİLİR”


Ankara’nın sanayileşme sürecinin kamu yatırımları ile başladığını ancak ilerleyen dönemlerde devreye giren özel sektör yatırımlarının asıl kalkınma hamlesini başlattığını belirten Aydın,  şöyle dedi:


“İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi devlet tarafından pozitif ayrımcılıkla sanayileşmesi sağlanan illere göre Ankara sanayileşme yarışına geç girmiştir. Buna rağmen Ankara, son yıllarda özel sektör eliyle gerçekleştirdiği sanayileşme hamlesi ile memur kenti imajından hızla sıyrılmış, sanayi üretimi ile de Türkiye ekonomisinde söz sahibi haline gelmiştir. Ankara’daki 12 organize sanayi bölgesi bunun somut bir göstergesidir. Ankara; başkent oluşu, coğrafi konumu, ana ulaşım hatlarının üzerinde yer alması, bürokrasiye yakınlığı, güvenli olması, genç nüfusu, üniversite birikimi ve genel ekonomik potansiyeli ile yatırımlar için son derece caziptir. 21 üniversitenin bulunduğu Ankara’da son yıllarda sayıları çoğalan teknokentler ve Ar-Ge merkezleri sanayileşme ve kalkınmaya ivme kazandıracaktır. Ankara yapılacak yeni yatırımlarla teknoloji üretiminde de Türkiye’de 1 numara olabilir. Ankara, Türkiye’nin sanayide de başkenti olmaya adaydır.” 


Yıllar itibariyle verilen teşvik belgeleri, yatırım tutarı ve öngörülen istihdam 


 Barış Aydın: Ankara


Kaynak: Ekonomi Bakanlığı


En çok göç alan 10 il (2013>2014; kişi)


 Barış Aydın: Ankara


Kaynak: TÜİK