Ev sahibinden kira indirimi talep edilebilir mi?

Ev sahibinden kira indirimi talep edilebilir mi?

Kiracılar, ev sahiplerinden kira artışı yapmamasını veya kirada indirime gitmesini talep edebilirler mi? Ev sahiplerinin her sene kiraya zam yapma hakkı var mıdır? İşte en çok merak edilen soruların cevapları...Kira zammı vakti gelen kiracılar, kiralarına zam yapılmasının zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre ev sahipleri her yıl kiraya düzenli olarak zam yapma hakkına sahip mi? Ev sahibinden zam yapması yerine indirime gitmesi istenebilir mi? İşte cevapları...


KİRA ZAMMI MECBURİ MİDİR?


Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin ESAS NO. 2014/1986, KARAR NO. 2014/2823 ve11.3.2014 tarihli kararına göre, "Kira parasının tespiti bir sınırlamadır ve hakim kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğunu gözetmelidir. 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu yer ile ayrı ayrı ( konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb. ) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir."


Yani kiracı kira tutarının tespiti için dava açma hakkına sahip çünkü kira artışı sınırlı bir artıştır ve bunun adil bir şekilde yapılması gerekli. Emsal kira tutarları da bu miktar tayin edilirken dikkate alınıyor. Bu durumda çevredeki benzer mülklerin kiralarına bakılarak mal sahibinden indirim yapması talep ediliyor, eğer bu talep kabul görmezse mahkemeye başvuru yapılması gerekli.