Salihli’de acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerekiyor!


Salihli’de acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerekiyor!

Hızla büyüyen nüfus ve çarpık kentleşme Salihli’nin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Mimarlar Odası Salihli Temsilcisi Şefaat Karabulut, Salihli’de acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğinin altını çizdi...Manisa Salihli'de özellikle 1950'li yıllardan sonra başlayan hızlı kentleşme beraberinde plansız ve hızlı büyümeyi getirdi. Hızla büyüyen nüfus ve çarpık kentleşme Salihli’nin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Mimarlar Odası Salihli Temsilcisi Şefaat Karabulut, Salihli’de acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğinin altını çizdi.


Salihli’nin en büyük sorunlarından birisi olan çarpık kentleşmenin nasıl önüne geçilebileceği ve 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun Salihli’de nasıl uygulanabileceği konularında Mimarlar Odası Salihli Temsilcisi Şefaat Karabulut açıklamalarda bulundu.


Karabulut, “Kentsel dönüşüm kentsel alanların var olan durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir durum alması olarak tanımlanabilir. Canlı organizmalara benzetilen kent mekanları zaman içerisinde artan nüfus, doğal afetler, çarpık yapılaşma ve buna bağlı olarak meydana gelen çeşitli sorunlar yüzünden yıpranır, köhneleşir. Bu durum çağdaş şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına bağlı kalarak yeniden yapılandırılmaya sağlamak için kentsel dönüşüm gündeme gelmiştir. Hızlı kentleşme sonucu oluşan niteliksiz ve sağlıksız alanların yeniden yapılandırılması amacıyla kentlerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına kentsel dönüşüm çalışmaları yapılır. Salihli Belediyesi 1879 yılında kurulmasına rağmen maalesef o yıllarda şehir planlamacılığı olmadığı için Salihlimiz planlamadan uzak bir şekilde gelişmiştir.Bu acı verici durum sadece Salihlimiz için değil tüm Türkiye’nin gerçeğidir. 1879 yılından 1953 yılına kadar imara dahi sahip olmayan Salihli’mize, aradan geçen 74 yıl sonunda ilk imar uygulaması yapılmıştır.1953 yılındaki dokunun korunduğu imar uygulamalarını sırasıyla 1974,1988 ve en son geçen yıl yapılan 2013 yılı imar revizyonları takip etmiştir. Kentsel dokunun oluşması için çok büyük önem arz eden kentsel dönüşüm projelerinin başarılı olması için en önemli faktör bana göre Belediye’nin inisiyatif almasıdır” dedi.


“KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ HALKIMIZ BİLİNÇLENDİRİLMELİ”


Kentsel dönüşüm çalışmalarının örneklerinin mevcut olduğunu kaydeden Karabulut, “Bunun Türkiye’de örnekleri mevcuttur. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerimizde şu anda kentsel dönüşüm çalışmaları Belediyeler eliyle gerçekleştirilmektedir. İşin içinde Belediyeler olunca vatandaşlarımızın yaklaşımı çok daha farklı olmaktadır. Ancak Belediyelerinde işi çok kolay değildir. Çünkü kentsel dönüşümü bilmeyen ve önemini kavrayamayan vatandaşımız değişime direnmektedir. Bana göre ilk öncelikle kentsel dönüşüm yapılması istenen alanla ilgili bir takım projeler hazırlanıp, bölge halkı bilinçlendirilmeli, onlarında herhangi bir talebi olursa onlarda projeye dahil edilmelidir. Kentsel dönüşümü zor kılan yegane neden insanların alışkanlıklarından kolay vazgeçmemeleridir. İyi veya kötü herkesin bir düzeni vardır ve hiç kimse bu düzeninin bozulmasını istemez. Ancak bu insanlara kentsel dönüşümün güzelliklerinden ve kendilerine sağlayacağı avantajları doğru bir şekilde aktarabilirsek, insanlarımızda bu güzelliğe ortak olacaklardır. Önemli olan kararlı ve dirayetli olmaktır. Kent meydanının oluşması için Pazar yerinin yıkım kararında bir çok vatandaşımız karşı çıkmıştı ve bir çok olaylar olmuştu. Ancak bugün vatandaşlarımız Zafer Keskiner’e böyle bir alanı Salihl’imize kazandırdığı için dua etmektedirler. O yıllarda Zafer Keskiner vermiş olduğu kararın arkasında durmamış olsaydı bugün orası hala Pazar yeri olarak kalacaktı” şeklinde konuştu.


“YAPILMASI GEREKEN UYGULAMA ADA BAZINDA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR”


Karabulut açıklamasını şöyle tamamladı:


“Büyük projeler her zaman sıkıntılı olmuştur. Önemli olan vermiş olduğun kararın memlekete fayda sağlamasıdır. Salihli’de şu anda gerçekleştirilen kentsel yenileme maalesef şehrin sorunlarına çare değildir. Çünkü şu anda yapılan şey kentsel dönüşüm değil, kentsel yenilemedir. Parsel bazında yapılan kentsel yenilemeler, şehrimizin gelişimine katkı sağlamaz. Çünkü aynı yere aynı şekilde inşaat ruhsatı verilmesi, bu alanların rehabilite edilmesinin önüne geçmektedir. Yapılması gereken uygulama ada bazında kentsel dönüşümün önünü açmaktır. Yoksa gelecek kuşaklarımıza yollarıyla, sosyal donatı alanlarıyla güzel bir Salihli’yi teslim etmek yerine dar ve bir çok sosyal donatı alandan yoksun bir Salihli teslim edeceğiz. Burada yapılması gereken şey ilk etapta bahsettiğimiz gibi bir ada seçip oradaki vatandaşlarımızı bu projeye ikna etmektir. Tabii ki bu projenin yanında olan da olacaktır karşı çıkanda. Kentsel dönüşüm yasası Belediyelerin elini bu konuda çok güçlendirmektedir. Kentsel dönüşüme razı olan vatandaşlarımızı projeye dahil edip geri kalan alanları kamulaştırmak suretiyle bu değişim gerçekleşebilir. Belediye eliyle seçilecek olan bir imar adasının riskli alan ilan edilmesiyle başlayacak olan kentsel dönüşüm uygulaması Salihli’de bir örnek teşkil edecektir. Bundan sonraki uygulamalarda Belediye’nin eli çok güçlenecek ve hatta vatandaşlarımız kendi yerlerinin de kentsel dönüşüme tabii tutulmasını isteyeceklerdir.”Hürışık GazetesiÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerMimarlar Odası Salihli Temsilcisi Şefaat Karabulut , manisa salihli kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak , salihli kentsel dönüş , salihli kentsel dönüşüm projeleri , salihli kentsel dönüşüm çalışmaları nereden başlayacak , manisa kentsel dönüşüm alanları ,