Gediz Üniversitesi kentsel dönüşüme bilimsel destek veriyor!

Gediz Üniversitesi kentsel dönüşüme bilimsel destek veriyor!

Gediz Üniversitesi kentsel dönüşüme bilimsel destek veriyor. Uzmanlar 'kentsel yenileme yüksek lisans programı' ile yetiştiriliyor.


GEDİZ Üniversitesi, depreme dayanıksız ve çarpık yapılaşma kıskacındaki büyükşehirlerin kurtuluş projesi olarak görülen kentsel yenilemeye bilimsel destek veriyor. Kentleri çirkin görünümden kurtaracak, vatandaşı da sağlıklı yaşam alanlarına ve sağlam yapılara kavuşturacak dönüşümde eksikliği hissedilen uzmanlar 'kentsel yenileme yüksek lisans programı' ile yetiştiriliyor. Geçen yıl başlatılan eğitimde, kentsel planlama ve tasarım, kentsel yenileme imar hukuku, kentsel altyapı sistemleri, yerel yönetimler, coğrafi bilgi sistemleri, afet riskli alanlarda sağlıklı yapı tasarımı, çevre hukuku, tapu ve kadastro hukuku, inşaat hukuku, yoksulluk, göç ve sosyal politika, kentsel yurttaşlık, Avrupa Birliği ve kentleşme politikaları konuları işleniyor. Öğrenciler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye çalışanları yer alıyor. Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Özlem Erdoğdu Erkarslan, kentsel dönüşümde çözüm yolları arayan belediyelere rehberlik etmeyi hedeflediklerine dikkat çekiyor. Aynı zamanda Mimarlık Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Erkarslan, İzmir,  İstanbul  , Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda hem uzman yetersizliğini hem bilgi kirliliğini gidermeyi amaçladıklarını da söyledi. 


Sabah Egeli Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri