11 / 12 / 2023

Karaot Sahili yat çekek imal yeri projesine olmaz raporu!

 Karaot Sahili yat çekek imal yeri projesine olmaz raporu!

Fethiye merkezinde Kayagözler bölgesinde bulunan tersanenin Karaot Sahili'ne taşınmasıyla ilgili yat çekek imal projesine karşı çevreciler Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmıştı. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapmıştı. Projeye bilirkişiden olmaz raporu geldi.Fethiye'nin Karaot Sahili'ne yapılmak istenen yat çekek imal yeri projesine bilirkişiden olmaz raporu geldi. Raporda sahilde yaşayan caretta carettalara olumsuz etkileyeceği ve telafisi imkansız zararlar vereceği belirtildi.


Fethiye merkezinde Kayagözler bölgesinde bulunan tersanenin Karaot Sahili'ne taşınmasıyla ilgili yat çekek imal projesine karşı çevreciler Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmıştı. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapmıştı.


Projeyle ilgili bilirkişi raporunun sonuç ve kanaat bölümünde yer alan iki maddede şöyle dendi:

1- Yöredeki bitki örtüsüne, canlılara (özellikle deniz kaplumbağalarına” tarım ve turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olacağı ve davaya konu faaliyetlerin bu alandaki ekosistem dengelerinde geri dönüşümü zor ve telafisi imkansız zararlar vereceği,


2- Dava konusu ÇED olumlu kararının dayandırılmaya çalışıldığı, halen onama işlemleri tamamlanmamış olan imar planları ve bu planlarda getirilen plan kararları, Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Çevre Düzeni Plan kararlaırna, Akdeniz'in korunması için imzalanan “Barcelona Antlaşaması'na ve diğer Uluslararası Antlaşmalara aykırı olduğu gibi, imar Mevzuatına Belde İhtiyaçları ve Kamu yararına da uygun değildir.