01 / 02 / 2023

İnşaatlar Validebağ'daki dereyi kirletiyor!

İnşaatlar Validebağ'daki dereyi kirletiyor!

ÇMO Validebağ Korusu içinde bulunan açık derede geçtiğimiz günlerde "köpürme" meydana geldiği için Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi bölgede bir teknik gezi gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde yüksek düzeyde kirlilik tespit edildi.
Rapora göre neden suya karışan inşaat atıkları Validebağ Korusu içinde bulunan açık derede geçtiğimiz günlerde "köpürme" meydana geldiği için Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi bölgede bir teknik gezi gerçekleştirdi. Odanın Validebağ Korusu'ndan akan dereden numuneler alarak yaptığı ölçümlerde "Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri" esas alındığında derenin "çok kirlenmiş su' sınıfına girdiği tespit edildi. ÇMO tarafından hazırlanan raporda derede çözünmüş oksijenin hızla azalmakta olduğu belirtilirken, dereye karışan çimento, kum ve çakıl atıklarının derede çökmelere neden olduğu kaydedildi. Zamanla katılaşan bu kirleticilerin dereyi geri dönüşü olmayan bir duruma götürdüğüne de dikkat çekildi. 


Raporda, dereye atık suların hiçbir önlem alınmadan deşarj edildiği belirtilirken, atık suları kanala bağlamak yerine yüzlerce konut arasından geçirilerek dereye verilmesinin Yüzeysel Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği'ne aykırı olduğu vurgulandı. 


Raporda şu ifadelere yer verildi: "Dere hem koru içerisinde bulunan bitkiler için hem de koru içinde yaşayan hayvanlar, özellikle kuşlar için içme suyu kaynağı olarak kullanıldığından çok önemlidir. Kirletici girişinin önlenmemesi durumunda dere ortamında anaerobik mikroorganizmalar gelişecek, bu durumda canlı yaşamını tehdit eden bir ortama dönüşecektir. Dereyi içme suyu olarak kullanan canlılar da bu ekolojik ortamdan ya uzaklaşacak ya da yok olacaklardır."


VALİDEBAĞ Korusu'na yapılmak istenen cami inşaatına karşı halk 2014 yılında mücadele etmeye başladı. Topluluk Validebağ Gönüllüleri ismi altında birleşti. Mücadele sonucu alanın yeşil alandan çıkarılıp dini tesise dönüştürülmesini kapsayan İBB'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na mahkeme ekim ayında durdurma kararı verdi. 


Ancak Üsküdar Belediyesi, yürütmeyi durdurma kararının başka bir parsele ait olduğunu iddia ederek inşaata devam etti. Aynı mahkeme kararını açıkladıktan 8 gün sonra kendi yürütmeyi durdurma kararını iptal etti.


Birgün