Deniz seviyesi yükselirse Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi ne olacak?


Deniz seviyesi yükselirse Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi ne olacak?

Raporda, deniz seviyesi yükselirse "Dolmabahçe Sarayı ve camisi, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi dahil, Boğaziçi boyunca uzanan tarihi ve kültürel sitelerin turizm sektörüne zarar verecek şekilde hasar görebileceği" belirtildi...Raporda, deniz seviyesi yükselirse "Dolmabahçe Sarayı ve camisi, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi dahil, Boğaziçi boyunca uzanan tarihi ve kültürel sitelerin turizm sektörüne zarar verecek şekilde hasar görebileceği" belirtildi.


Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOBB ile ortak hazırladığı "İklim Riski Olay İncelemesi, Pilot İklim Değişimine Karşı Uyum Piyasa Çalışması: Türkiye" başlıklı rapor geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Raporda iklim değişikliklerinin Türkiye'de şimdiden görülmeye başlandığı ve gelecek on yıllarda yoğunlaşacağı belirtildi. 


BUNLAR YAŞANACAK 

Raporda iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'nin gelecekte yaşayacağı tahmin edilen deneyimler şöyle: 

 Tüm mevsimlerde her yerde ısıda bir artış var ancak artışlar yazları kışlardan daha fazla. 

 Yıllık yağış miktarında Türkiye'nin güney kesimlerinde azalışlar ve kuzey doğusunda olası hafif artışlar olabilir. 

 Toprak kaymalarıyla birlikte nehir suları ve yağmur sularından kaynaklanan sel risklerini artıran daha yoğun yağış vakaları yaşanabilir. 


 Suyun öneminin artmasına yol açan, sıcak hava ve kuraklıkların süresi ve yoğunluğunda artış görülebilir. 

 Deniz yüzeylerinde yükselme, nehir deltaları ya da kıyı kentlerinin alçak konumlu bölgelerinde sel risklerinde artışa rastlanabilir." 


ÖZEL SEKTÖRE ETKİSİ 


Raporda iklim değişikliğinin Türkiye'de özel sektör üzerindeki olası etkileri ise şöyle sıralandı (-) olumsuz, (+) olumlu: 

 Yazın kış mevsiminden daha belirgin olsa da tüm mevsimlerde görülecek ısı artışları: (-) İşgücü için ısıdan kaynaklanan sıkıntı, özellikle açık havada ya da havalandırılmamış binalarda çalışanlar için. Bunun işin sürdürülmesi ve sağlık ile güvenlik süreçleri üzerine potansiyel etkisi bulunuyor. (-) Enerji sarfiyatı / emisyon artışını düşürme hedefiyle uyumsuz potansiyele sahip ve işletme maliyetlerinde artışla sonuçlanan soğutma teknolojisiyle enerjiye talep artışı. (+) İşletme maliyetlerinde düşüşle sonuçlanacak kış dönemi ısınma maliyetinde azalış. (+) Ülkenin belli bölgelerinde ara mevsimlerde de ziraat ürünü alınabilmesi imkânı. (+) 

 Ülkenin güney bölgelerinde yağış azalışı: (-) Tarım ticaretinin azalan kâr ve artan işletme maliyetiyle karşılaşması sonucuyla tarımsal verimlilikte düşüş. (-) Su ihtiyacında artış, batıda Gediz ve Sakarya, doğuda Dicle ve Fırat havzalarında. Bu ticari, sanayi ve kamusal su kullanımında kısıtlamalarla sonuçlanabilir. 

 Kuraklık ve hava sıcaklığı sürelerinde artış ve yoğunlaşma: (-) Ticari, sanayi ve kamu kullanıcıların su kullanımları üzerine kısıtlamalar. (-) Özel sektörün dayandığı altyapıda artan sıcak dalgası frekanslarının neden olduğu hasar. (örn. yollar ve demiryolları) 

 Deniz yüzeyinin yükselişi: (-) Nehir deltası ya da kıyı kentlerinin alçak konumdaki bölgelerinde, fiziksel varlıkların hasarı ve hizmetlerde aksamayla sonuçlanacak su baskınlarına uğraması. (-) Sigorta primleri yükselebilir ya da sigorta yapılamaz hale gelinebilir ve koşullardan etkilenen varlıkların değeri azalır. (-) Kıyı ovalarının alçak konumdaki bölgelerinde zirai faaliyetlerin kesintiye uğraması. (-) Dolmabahçe Sarayı ve Camisi, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi dahil, Boğaziçi boyunca yer alan tarihi ve kültürel yerlerin turizm endüstrisi üzerinde zararlı etkilere sahip olabilecek şekilde hasar görmesi."


Sabah Gazetesi türkiyede iklim değişikliği , türkiyede deniz seviyesi yükselir mi , istanbulda tarihi binalar sular altında mı kalacak , İklim riski olay incelemesi raporu , İklim riski olay incelemesi raporu türkiye , İklim riski olay incelemesi raporu türkiye sonuçları , iklim değişikliği ,