Çanakkale ve Adıyaman afetzede konutları bu yıl teslim!


Çanakkale ve Adıyaman afetzede konutları bu yıl teslim!

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı. Çanakkale Ayvacık’taki 604 konut ve Adıyaman Samsat’taki 1.740 konutun teslimleri bu yıl içinde gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde "Afet Yönetimi" bölümü yer aldı. İşte o maddeler; Afet Yönetimi

AK Parti olarak bizim için ülkemizde ve dünyamızın her köşesinde en öncelikli konu insan hayatıdır. Vatandaşlarımızın ve uzanabildiğimiz tüm insanların önce can güvenliği ve sonra mal güvenliğini sağlamayı insani bir sorumluluk olarak görmekteyiz.


Vatandaşlarımızın doğal afet ve acil müdahale edilmesi gereken durumlardan korunması ve gereken bilinci kazanarak felaketlere karşı hazırlıklı olmasının sağlanmasına yönelik çaba gösterilmesi, bu alandaki en temel hizmet prensibimizdir.Neler Yapacağız

1.    Afet yönetimi konusundaki hedefimiz, AFAD koordinasyonunda başlattığımız afet yönetiminde dönüşümü tamamlayarak afetlere dirençli bir ülke ve toplum oluşturmaktır.

2.    Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (TAYSB) ile afet yönetimi çerçevesini belirleyeceğiz. Bu kapsamda risk azaltma planı,iyileştirme planı ve ulusal radyasyon acil durum planı gibi planlarla bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun ve yerele ulusal desteğin verilmesini sağlayacağız.

3.    Düşman saldırıları ile afet ve acil durum tehlike haberlerinin tehdit altındaki yerleşim merkezlerinde yaşayan halka ve kurumlara ulaştırılması amacıyla kurulan haber alma, ikaz ve alarm sistemini ülke geneline yaygınlaştıracağız.

4.    2016 yılında başlattığımız Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) Kapasite Geliştirme Projesi ile ülke genelinde meydana gelebilecek ve sivil halkı etkileyebilecek bir olaya etkin bir şekilde müdahale edilmesi ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için müdahale kapasitemiz üst düzeye çıkarılacaktır. Bu proje ile ülkemizin standart KBRN yönetim modelinin oluşturulması hedeflenmektedir.

5.    Hazırladığımız sekiz farklı teknolojik afeti kapsayan “Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi” ile 2014 - 2023 yılları arasındaki hedefler ve gereksinimlere yönelik tüm süreçleri izleyeceğiz.

6.    Toplumun tüm kesimleri ile birlikte afetlerle gönüllü mücadele prensibini hayata geçireceğiz. Bu kapsamda; AFAD Gönüllülük sistemi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilerin; belirli standartlar doğrultusunda sürece dâhil edilmesini, belgelendirilmesini, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılmasını ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesini sağlayacağız.

7.    Depremlerle sarsılan Çanakkale ve Adıyaman’daki afetzedelere konutlarını teslim edeceğiz. Çanakkale-Ayvacık ve Adıyaman-Samsat ilçelerinde afetzedelerin yaralarının sarılabilmesi ve kalıcı konutlara kavuşabilmesi için yasal düzenlemeleri yürürlüğe koyduk.

8.    Depremin hemen ardından hak sahiplerini konutlarına bir an önce kavuşabilmesi için temellerini attığımız Çanakkale Ayvacık’ta 604 ve Adıyaman Samsat’ta 1.740 konutu 2018 yılı içerisinde teslim edeceğiz.

9.    Teknolojik ve lojistik altyapımızı daha da güçlendirerek, afetlerle mücadelede hızımızı ve hareket kabiliyetimizi artıracağız. “Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” Projesini hayata geçirip; fiber altyapısı, GSM, telsiz ve uydu bağlantılarını alternatifli bir şekilde kullanarak ses ve veri haberleşmesi sağlayabilen kapsamlı bir altyapı oluşturacağız.

10.    Ülke genelinde dağıtılan uydu telefonları, kurulan telsiz altyapıları, deprem verileri, afet ve acil durumlarda üretilen veriler ve AFAD’ın kurumsal verilerinin tutulacağı ve tek bir merkezden hizmet sağlayan AFAD Veri Merkezi ve afet anında kullanılacak Türkiye Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Operasyon Merkezini kuracağız.

11.    Lojistik depo bulunmayan 56 ilimizde; afet ve acil durum hallerinde afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla barınma malzemelerinin stoklandığı cep depolar kuracağız.

12.    Coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizmalarına sahip AYDES yazılımımızı mobil platforma taşıyacağız. Bu sayede, afet anında tüm ekiplerce mobil olarak daha hızlı ve dinamik bir sistem oluşturulmuş olacaktır.
Çanakkale ve Adıyaman afetzede konutları , Ak parti Afet Yönetimi , ak parti seçim beyannamesi ,