Yenibosna'da imar planı değişikliğine onay!


Yenibosna'da imar planı değişikliğine onay!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi'nin Yenibosna Mahallesi'nde 1542 ada, 35 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylandı.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi'nin Yenibosna Mahallesi'nde 1542 ada, 35 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği kararını onayladı. Değişiklikle "Prestij Hizmet Alanı" olarak belirlenen parsele ilişkin hazırlanan  1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   27/12/2016

Karar No    :   2016/95

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarih ve 4099 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesine ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1542 ada, 35 no’lu parsele yönelik “Prestij Hizmet Alanı (Emsal:1.75; Hmax:60,50)” kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

  

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.


Ekler için tıklayın, Yenibosna imar planı değişikliği , Bahçelievler imar planı , Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yenibosna ,