Niğde Bor Şeker Fabrikası arazisi imar planında değişiklik!

Niğde Bor Şeker Fabrikası arazisi imar planında değişiklik!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Niğde'nin Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesinde bulunan Bor Şeker Fabrikası alanına ait arazilerde Resmî Gazete’de yayınlanan kararla imar planı değişikliği yapıyor.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Niğde'nin Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesinde bulunan Bor Şeker Fabrikası alanına ait arazilerde imar planı değişikliği yapıyor. İmar planı değişikliği Resmî Gazete’de yayınlandı.


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   21/11/2016

Karar No    :   2016/71

Konu           :   Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesi

                         (Bor Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/07/2016 tarihli ve 5211 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bor Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parsellere “Sanayi Alanı (Emsal:0.60, Yençok:Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı (E=0.20, Yençok=6.50 m.), Teknik Altyapı Alanı (Kaks=0.10, Yençok=Serbest), Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı, Park Alanı, Cami, Doğalgaz Boru Hattı Koruma Alanı, Trafo Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayın