Karabük Revizyon İmar Planı'nı mahkeme iptal etti!


Karabük Revizyon İmar Planı'nı mahkeme iptal etti!

Karabük Revizyon İmar Planı'nı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşıdı. Karabük Belediye Meclisi nin onayladığı planı Kastamonu İdare Mahkemesi iptal etti.Karabük Revizyon İmar Planı'nı. Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi yargıya taşıdı. Karabük Belediye Meclisi nin onayladığı planı Kastamonu İdare Mahkemesi iptal etti. Mahkeme "kamu yararı. şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından hukuka uyarlık bulunmamaktadır" diyerek, planı oybirliğiyle iptal kararı aldı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan. Karabük Revizyon İmar Planı'nın butünlükçu değil parçacıl bir yaklaşımla yapıldığını ve ust ölçekli planı dayanak almadığını belirtti. 


Ayrıntılı Haber Karabük Revizyon İmar Planı , Karabük Revizyon İmar Planı neden iptal edildi , Karabük Revizyon İmar Planı iptal mi edildi , Karabük Revizyon İmar Planı iptal , Kastamonu İdare Mahkemesi ,