26 / 09 / 2023

İmarda devrim gibi düzenleme!

İmarda devrim gibi düzenleme!

AK Parti imar alanında devrim niteliğinde değişiklikleri içeren teklifi Meclis’e sundu. Tekliften sahilde yaşayan vatandaşlara da müjde çıktı...


 

AK Parti imar alanında devrim niteliğinde değişiklikleri içeren 37 maddelik kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgu yaptığı yatay mimariye geçişin sağlanmasından parsel bazlı imar değişikliğine son verilmesine, kaçak yapılara tapuya bildirim zorunluluğu getirilmesinden sahil kesimlerinde kumsala iskele yapımının yasaklanmasına kadar önemli düzenlemeler yer alıyor.


Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kaçak yapıların hem yıkılacağını hem de verilen cezaların artırılacağını dile getirerek, "Mevcut binalar tıraşlanmayacak" dedi.


Muş'un açıkladığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine göre imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilanla değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacak. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Yeni binalarda istendiği kadar kat çıkılamayacak. 
KUMSALDA İSKELE OLMAYACAK

Kaçak yapılara tapuya en geç 7 gün içinde bildirime zorunluluğu getirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak. Kaçak yapıların yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idareden tahsil edilecek.

Muş, sahil kesimlerinde bundan sonra kumsal alanda iskele yapılmayacağını söyleyerek, "Kayalıklarda yapılacak. Sahil şeridinde yer alan köylerimizdeki vatandaşlarımız çatısı aksa yapamıyor, binasını boyayamıyor. Bu vatandaşlarımızı binalarına bakım yapma imkânına kavuşturacağız" dedi.


PARSEL BAZLI DEĞİŞİKLİĞE SON

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte parsel bazında imar değişikliğine son verilecek. Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.