Hüseyin Yıldız: Burdur'da fay hatları üzerine bina yapılabilir!


Hüseyin Yıldız: Burdur'da fay hatları üzerine bina yapılabilir!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Burdur da yapı denetimciler; tam da depremin ve de deprem hazırlıklarının konuşulduğu bir ortamda; ezber bozacak açıklamalarda bulundular... Burdur' da fay hatları üzerine bina yapılabilir!Yaklaşık 45 yıldır mühendislik yapan yapı denetim firması sahibi Hüseyin Yıldız; Burdur da bütün alanlara, fay hatlarının bulunduğu bütün noktalara bina yapılabilir dedi. 


Binaların 7.5 şiddetindeki bir depreme ve kurallara uygun yapıldığını söyleyen Yıldız 'Burdurlu'ya 7-75, şiddetinde depreme uygun binalar yapıyoruz, bizim yaptığımız binalar yıkılmaz diyerek güvence verdi. 


Bu haksızlık! Burdur 'da yapılan imar planlarında, daha önce yapılan araştırmalara bakılarak, fay hatları üzerinde bulunan alanlar için bina yapılamaz' kararı verildiğini söyleyen Hüseyin Yıldız, 'Bence bu haksızlık. Tespit edilen fay hatları üzerinde -10-50 metrelik boşluklar bırakarak bunu yapıyorlar Halbuki 40-50 metrelik alan bunun için yeterli değil. Çünkü; depremler yerin 5-6 km aşağısında meydana geliyor. Yeryüzüne yansıması ise birkaç metreyi buluyor 40-50 metre ite durumu kurtarmak mümkün değil Bu alanlara bina yapılmaması gerektiği savunuluyor Oysa deprem tespiti yapılan hatlar kısa kısa ve diri değil. Deprem, illa aynı fay hatlarında olacak drye bir şey de soz konusu değil Dolayısıyla 40-60 metrelik alanları hoş bırakmak bence haksızlık' diye konuştu. 


Binanın kaç katlı olduğu değil, kurallara uygun yapılıp yapılmadığı Önemli Fay hatları üzerine konut yapılmaması için daha geniş bir alanın boş bırakılması geıektıgine dikkat çeken Hüseyin Yıldız, "O zaman fay hatlarının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda, Burdur'da hiç ev yapmamız lazım Çünkü Burdur'un heı yerinde faylar var. Bildiğim kadarıyla, daha önceki dönemimde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)'ye yaptırılan bir araştırma da Burdur'da 6.5 şiddetinin üzerinde deprem olma olasılığının düşük olduğu belirtilmişti Biz, binalarımızı 7-7,5 şiddetindeki bir depreme uygun yapıyoruz, önemli olan yasalara uygun, depreme hazırlıklı binalar yapmak Binanın kaç katlı olduğu değil, yasaya uygun, depreme hazırlıklı yapılıp yapılmadığı önemlidir" dedi. 


Mühendislik hizmeti almayan binalar bir gün yıkılmaya mahkumdurt 1971 Depremini hatırlatan Yıkiiz Burdur'da o yıl kurallara uygun yapılmayan 8-10 tane binanın yıkıldığını betonarme binaların hiçbirinin yıkılmadığını belirtti 1971 Burdur Depreminin verctği mesajın; 1Çünkü, kurallara uymayan yapılar yapılmış. 

1971 "den 1995 e kadar geçen 24 yılda bir çok tedbir yayınlanmıştır. Demek ki; bu kurallara çok riayet edilmemiş. 


1999 Marmara depreminde de yine mühendislik hizmeti almamış kurallara uymayan, kaçak yapı çıkılmış binalann daha çok yıkıldığı görülüyor. Bu nedenle dYorum ki; mühendislik hizmeti almayan binalar bir gün yıkılmaya mahkumdur. Ben Burdur'un bu konuda diğer illere göre daha şanslı oJduğu kanaatindeyim. Elbette bunu daha tedbirli olmamıza bağlıyorum. Ayrıca, Burdur'daki işçilik kalitesi de yüksek. 


Ustaların eğitimfi olmaları ve denetımierin sıklığı çevre illere göre daha iyi durumda " Yapı Denetim Firmaları da denetleniyor Hüseyin Yıldız ın ortağı Ömer Yıldız'da yapı denetimleri çalışına alanları ve denetimler hakkında bilgi verdi 2011 yılı itibariyle, ülke genelinde, özel binaların denetimlerinin yapı denetim firmalarına verildiğini hatırlatan Ömer Yıldız, 4708 sayılı yasa gereği, binaların temelden başlayarak, kolonların ölçüleri, kullanılan malzemelerin kalitesi zemin etütlerini inceleyip onay vermek gibi çalışmalar yürüttüklerini belirterek. "Burdur da yapı denetim firmalarının denetlediği tüm binalar güvenli" şeklinde açıklama yaptı. Hüseyin Yıldız ın 'Binalar 7, 7 5, şiddetindeki depreme uygun yapıldı Bu binalar yıkılmaz' açıklamasına katılan Ömer Yıldız, 'Sadece kısmi çatlaklar olabdir ya da bir duvar yıkılabilir. Ama binalaı tamamıyla yıkılmaz. 


Fakat Burdurun zemini killi toprak Fay hatları yoğun Jeoloji Mûhendsleri zemin etüdü yapıp bize sunuyorlar. Biz de zeminin cinsine gore yapılacak binanın uygun olup olmayacağını inceleyip, ona gore tespit yapıp Belediyeye gönderiyoruz. Burdur'da denetimler sıkça yapıldığı »çan hu konuda şanslı bir il Burdur'da 6 tane yapı denetini firması var. Çevre ve Şehiıcilik İl Müdürlüğü VKİen habersiz bir zamanda gelip şantiyeleri inceliyorlar Ayrıca senede iki kez de büro incelemesi yapıyorlar Dolayısıyla ilimizde yapı denetimlerin genel durumu iyi" diye konuştu. 


Genel durumumuz lyl Geçtiğimiz hafta gerçekleştinlen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Çevre Şeh*o4k İl Müdürü Mustafa Saraç, yaptığı sunumda; 6 adet yapı denetim firmasına ait toplam 56 şantiye ve 12 büronun, 7 adet hazır beton firmasına ise 66 denetim yapıldığını belirtmiş ve Vali Hasan Kürklü nün 'genel durum nasıP sorusuna iyi diyerek yanıt vermişti 


Burdur YenigünBurdurda fay hatları üzerine bina yapılabilir , Burdur fay hatları , Hüseyin Yıldız kimdir , Hüseyin Yıldız fay açıklamaları , Süleyman Demirel Üniversitesi ,