Birecik ekolojik kent mi oluyor?


Birecik ekolojik kent mi oluyor?

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Faruk Pınarbaşı, " Sosyal tesisler, is merkezleri, meydanlar, yollar ve kentte ihtiyaç duyulan diğer yapıları katarak, mimarisi estetik acıdan yenilenmiş, ekolojik bir kent oluşturacağız" dedi.Fırat Nehri kıyısı ve sanatsal, kültürel değerlere sahip Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, "Sosyal tesisler, is merkezleri, meydanlar, yollar ve kentte ihtiyaç duyulan diğer yapıları katarak, mimarisi estetik acıdan yenilenmiş, ekolojik bir kent oluşturacağız" dedi 


İNSAN odaklı, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, halkın bütününü kucaklamak için yola çıkan Birecik Belediyesi, iş ve sosyal yaşamını güzelleştirmeyi, kültürlerini yaşatmayı, beraberinde Birecik'in mevcut varlık değerlerini korumayı hedefliyor Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, "Fırat Nehri ve sahilini, Birecik Kalesi'ni, Kelaynak Kuşları ile diğer tarihi ve kültürel varlıklannı öne çıkarmayı ve kente yeni dahil olan mahalleleriyle birlikte yenilemeyi hedefliyoruz" dedi. 

Bu amaç doğrultusunda sosyal ve kültürel projeleri öne aldık ve hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Pınarbaşı, "Özellikle yaşlıların, kadınların, gençlerin, çocukların, iş insanlarının, engelli ve muhtaçlann; sağlık, sanat, spor, kültür, eğitim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlannı karşılayabildikleri, güvenli ve huzurlu yaşam sürdürebildikleri bir kent oluşturmayı kendimize rehber edindik" şeklinde konuştu. 

Kentin Risk Haritası oluşturduk Kültürel ve sosyal hizmet veren kuruluşların, sanatkânn, esnafın, çiftçinin, kadının, üretenin ve okuyanın destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Pınarbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kentte sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini arttıracağız. Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve diğer paydaşlanmızın katılımı ve desteğiyle ortak projeler ve yatırımlar yapacak, kamuyu, özel yatınmcılan ve girişimcileri destekleyeceğiz. Toplumun tarih, kültür, milli ve manevi değerlerini ön planda tutarak özel anma günleri, sempozyumlar, gezüer düzenleyeceğiz. Okullann, ibadet yerlerinin, muhtarlık binalarının iyileştirilmesine destek vereceğiz. 

Kenti kuşatan plansız yapılaşmanın önlenmesi için kentin risk haritasını çıkararak, kentsel yenileme projelerini hazırlayıp ve hayata geçireceğiz. İmar planı olmayan mahallerimizin hâlihazır harita ve imar planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına önem vereceğiz. 

Fırat Nehri kıyısı ve sanatsal, kültürel ve sosyal tesisler, iş merkezleri, meydanlar, yollar ve kentte ihtiyaç duyulan diğer yapılan katarak, mimarisi estetik açıdan yenilenmiş, ekolojik bir kent oluşturacağız. Birecik nefes alacaklan, piknik yapacaklan, içinde gezip, eğlenip hoş vakitler geçirecekleri Birecik'e ait Fırat Nehri kıyısını ve diğer meydanlan ile gezilen, eğlenilen, oturulabilen, cazip özel yatınmlan içine çekebilen, hayvanlann bannma ve sağlığını önemseyen, daha iyi yaşanabilir bir kent planlıyoruz. Katılımcı, şeffaf yönetim anlayışı içinde; vatandaşa, çalışana, üretene saygı ve nezaketle, yatınm ve hizmetlere devam ile ; emek, katkı sunmuş ve sunacaklara, Belediye yöneticilerine, çalışanlarına , meclisimize ve Birecikli hemşehrilerime saygılanmı sunuyorum." 


Star EkÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriBirecik ekolojik kent mi oluyor , Birecik ekolojik kent , Birecik kent haberleri , Birecik gelişmeleri , Birecik 2015 projeleri ,