Ankara Çayyolu akaryakıt istasyonu kurulması kararı meclis gündeminde!


Ankara Çayyolu akaryakıt istasyonu kurulması kararı meclis gündeminde!

Milletvekili Levent Gök, Başkent Ankara Çayyolu'nda tartışmalara neden olan ağaçlandırılacak alana akaryakıt istasyonu kurulması kararını TBMM gündemine taşıdı.Gök, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli, oy çokluğuyla alınan 1033 no'lu kararıyla Çankaya ilçesi Çayyolu 43857 ada 10 parselde ağaçlandırılacak olan alan, plan değişikliğiyle "Akaryakıt 


+ LPG İstasyonu" olarak değiştirilmiştir" dedi. Önergede, şu sorulara yer verildi: 

¦  Ankara  Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının plan değişikliği talebinin Belediye Meclisince î 1.06.2014 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesinden hemen iki gün sonra 13.06.2014 tarihinde plan değişikliğini elzem ve ivedi bularak gerçekleştiren belediye menfaatleri nelerdir? 


¦ Bu kararın, Çayyolu ve çevresini her geçen gün betonlaştıran, yeşil alanları azaltan bir karar olduğu çok açıkken ağaçlandırmadan vazgeçilmesini sağlayan geçerli bir ihtiyaç var mıdır? Varsa nedir? 


¦ Bu karar, İmar Kanunu'na göre Hazinenin veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere izin verilen taşınmazların sadece ağaçlandırılabileceği, İmar planı kararıyla başka amaç için ayrılamayacağı, ağaçlandırılacak alanlarda yapı yapılamayacağı ilkesine aykırı değil midir? 


¦ LPG yapılacak parsele yakın alanda parselden 1 kilometre uzaklıkta 3 adet akaryakıt LPG başka LPG istasyonlarının bulunduğuna "İhtiyaca göre düşünülmüş bir değişiklik değil tamamen ticari amaçlı". Parselden 1 km uzaklıkta 3 adet akaryakıt LPG istasyonu bulunmasına rağmen kararın dayanağı olarak gösterilen "Belediye menfaatleri ve bölge ihtiyaçları" nedir? Bunları açıklayacak mısınız? 


¦ Bu kararın uygulanmasıyla, vaktinde temiz havasıyla, suyuyla oluşmuş cazibesiyle bahçeli, müstakil evlerin sahipleri 15-20 katlı rezidanslara yönlendirileceğinden kentin dokusu ve ekosistemi kaçınılmaz olarak bozulacağından başta trafik yoğunluğu olmak üzere ortaya çıkacak sorunların neler olabileceği karar verenlerce tartışılmış mıdır? 


¦ Kenti rant alanına çevirecek, kenti çarpık kentleşme ve betonlaşmanın esareti altına sokacak olan bu ve 

benzeri kararların uygulanmasıyla Çayyolu da ranta kurban edilerek bölgenin yeşil dokusu yok edileceğinden ortaya çıkacak olumsuzlukların sorumluluğunu bakanlık olarak üstlenecek misiniz? 


Milliyet Ankarara Çayyolu akaryakıt istasyonu , Çayyolu arazileri , Çayyolu imar , Çayyolu imar planı , Çayyolu akaryakıt istasyonu ,