15 / 07 / 2024

14 soruda imar barışı uygulaması!

14 soruda imar barışı uygulaması!

13 milyon ruhsatsız ve kaçak yapıyı ilgilendiren imar barışı ile ilgili birçok merak edilen konu var. Uygulama ile ilgili esaslar bu yönetmelikte belirlendi. İşte imar barışıyla ilgili tüm detaylar...Aydınlık Gazetesi köşe yazarları olan Mustafa Pamukoğlu bu yazısında "imar barışı" konusunu kaleme aldı. İşte yazının detayları; 


İmar Barışı olarak adlandırılan kanun 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde ile getirildi. Bu madde hükmünü açıklayan da Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliği çıkartıldı. Uygulama ile ilgili esaslar bu yönetmelikte belirlendi. Milyonlarca yapıyı ve binlerce kişiyi ilgilendiren İmar Barışı ile ilgili birçok merak edilen ve tartışmalı hususlar var. Bu yazı dizimizde önemli noktaları sizin dikkatinize getirmek istiyoruz.


İMAR BARIŞI NASIL UYGULANACAK?


1) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.


2) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.


3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.


4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.


5-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.


Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.


6-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.


7-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.


8-) İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.


9-) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek


10-) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.


11-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar


Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar


3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar


12-) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?

Aşağıdaki web adresinde girildiğinde görünen fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir. (http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf)


13-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.


14-) Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.