26 / 09 / 2023

Trabzon Çarşıbaşı'nda icradan satılık 4 gayrimenkul! 4 milyon TL'ye!

Trabzon Çarşıbaşı'nda icradan satılık 4 gayrimenkul! 4 milyon TL'ye!

TOKİ Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 4 milyon 24 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 18 Eylül 2018 olarak açıklandı.


Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Satşışa konu gayrimenkuller için toplam  4 milyon 24 bin TL bedel isteniyor. 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, 206 Ada, 2 Parsel, ÇARŞIBAŞI Mahalle, Çarşıbaşı Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Üzerinde Çınar ve kiraz ağaçları bulunmaktadır. Bu muhtesatların değeri 2600TL 'dir. parselin arazi değeri 3176.016,00TL olup toplam parsel değeri 3.178.616,00TL olarak hesaplanmıştır.


Kıymeti : 3.178.616,00 TL

1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 15/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Vakfıkebir İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı Vakfıkebir Trabzon


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, 206 Ada, 7 Parsel, ÇARŞIBAŞI Mahalle, Çarşıbaşı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. İmar planı kapsamındadır. Taşınmazın arsa değeri 221.649,60TL 'dir. Üzerinde zemin kat , 1 ve 2 normal katlardan oluşan betonarme taşıyıcı sistemi bina tespit edilmiştir. Binanın dış sıvası ve boyası yapılmış durumdadır. 


Kıymeti : 408.805,92 TL

1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü : 15/10/2018 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri : Vakfıkebir İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı Vakfıkebir Trabzon


3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, 209 Ada, 39 Parsel, ÇARŞIBAŞI Mahalle, Çarşıbaşı Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır.


Kıymeti : 344.306,60 TL

1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 15:20 - 15:25 arası

2. Satış Günü : 15/10/2018 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri : Vakfıkebir İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı Vakfıkebir Trabzon


4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, 206 Ada, 5 Parsel, ÇARŞIBAŞI Mahalle, Çarşıbaşı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. üzerinde yapı bulunmamaktadır.


Kıymeti : 92.688,00 TL

1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 15/10/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : Vakfıkebir İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı Vakfıkebir Trabzon 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2018