23 / 03 / 2023

TCDD, 3 ildeki 4 gayrimenkulü ihale ile satıyor!

TCDD, 3 ildeki 4 gayrimenkulü ihale ile satıyor!

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü, Ankara, Çankırı ve Niğde İl sınırları içerisinde bulunan 4 gayrimenkulü ihale yolu 28 Nisan'da satışa sunuyor..


TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü, Ankara, Çankırı ve Niğde İl sınırları içerisinde bulunan 4 gayrimenkulü ihale yöntemiyle satıyor. İhaleler 28 Nisan'da düzenlenecek.


ANKARA, ÇANKIRI VE NİĞDE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 4 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.


2 - İhaleye katılabilme hususunda TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname bedeline ait dekont ile tekliflerin TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Servis Müdürlüğü/ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.


3 - Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıda listede belirtilmektedir

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartname bedeli TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğü veznesine 250,00 (İkiyüzelli) TL yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü, Emlak Bürosundan temin edilecektir.

5 - Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyadı ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6 - Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32 - (Değişik: 24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

8 - Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait bilgiler aşağıda belirtilmektedir;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi 15685 ada 2 parsel 1015/3601 hissemize tekabül eden 1.015,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 50.000,00 TL, ihale tarihi 27.04.2017 ve ihale saati 10:30

Çankırı İli, Merkez İlçe, Abdülhalik Mahallesi 824 ada 7 parsel 3.346,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 50.000,00 TL, ihale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati 10:00

Niğde İli, Bor İlçesi, İftiyan Mahallesi 992 ada 27 parsel 222/795 hissemize tekabül eden 221,90 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 2.000,00 TL İhale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati 14:00

Niğde İli, Bor İlçesi, İftiyan Mahallesi 1015 ada 4 parsel 538,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 2.000,00 TL ihale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati15:30

9 - 0 312 309 05 15/1658 ve 4938 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden İhaleye ilişkin bilgi alınabilir.