Şanlıurfa'da icradan satılık fabrika! 13.8 milyon TL'ye!


 Şanlıurfa'da icradan satılık fabrika! 13.8 milyon TL'ye!

Şanlıurfa İli, Eyyübiye-Merkez İlçesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı...Şanlıurfa İli, Eyyübiye-Merkez İlçesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Bedeli 13 milyon 842 bin TL oalrak belirlenen gayrimenkul için ilk ihale 31 Ocak 2018'de yapılacak. 1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Şanlıurfa İl, Eyyübiye-Merkez İlçe, KOÇ ÖREN mah. 123 Ada, 1,2,3,4,5,6,8,10,12,13 Parseller ve 124 ada 1,2,3,4,5 parseller üzerinde bulunan fabrika. Satışa konu ana taşınmazlar, "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 12. Cadde Eyyübiye/Şanlıurfa" adresinde yer almaktadır. Şanlıurfa'dan batıya doğru ve Gaziantep Şanlıurfa karayolu üzerinden yaklaşık 14 km gidildikten sonra sağ cephede bulunan 1. Cadde üzerinde taşınmazlara ulaşılabilir. Taşınmazlar 1. Cadde üzerinde ulaşılan 2. Caddenin bitiminde gidiş yönüne doğru solda bulunan 4. Caddenin devamındaki 112. Caddenin güneyinde yer almaktadır. Taşınmaz Şanlıurfa 

1. Organize sanayi bölgesi içerisinde ve görece düşük yoğunluğa sahip bir alanda yer almaktadır. Yakın çevrede fabrika binaları ile boş arsalar bulunmaktadır. Ulaşım özel araçla sağlanmaktadır. Taşınmazlar Gaziantep Şanlıurfa yoluna yaklaşık 1,5 km Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 18 km uzaklıktadırlar. Satışa konu parsellerin tümü geometrik olarak dikdörtgen biçiminde topografik olarak düz bir topografik yapıdadır. 123 ada 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, parseller ile 124 ada 1, 2, 3, parselleri üzerinde yapı bulunmakta olup 123 ada 5, 6, 8, parseller ile 124 ada 4 ve 5 sayılı parseller üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar birbirine cepheli durumdadır.


Şanlıurfa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde söz konusu parseller için düzenlenen onaysız mimari proje bulunmaktadır. Söz konusu proje ile parseller üzerinde yer alan yapıların farklı olduğu mevcut durumda 123 ada 1, 2, 3, 4, 10,12 ve 13 parselleri ile 124 ada 1,2,3 parseller üzerinde idari bina ve farbrika binasının bulunduğu görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede idari binanın zemin+2 normal kat olmak üzere toplam 3 kattan oluştuğu yaklaşık 1.120 m2 taban oturumu idari binanın yaklaşık 3.360 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca parseller üzerinde tek kattan oluşan yaklaşık 22.295 m2 alanlı fabrika binası bulunmaktadırKıymeti : 13.842.000,00 TL1. Satış Günü : 31/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası2. Satış Günü : 28/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arasıSatış Yeri : ŞANLIURFA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MAKAM ODASI - Şanlıurfa Adliyesi Ek Hizmet Binası Halliye/Şanlıurfa
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Şanlıurfa icralık fabrika , Şanlıurfa satılık fabrika , ,