Niksar'da satılık düğün salonu ve kafeterya! 4.4 milyon TL'ye!


Niksar'da satılık düğün salonu ve kafeterya! 4.4 milyon TL'ye!

Niksar Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi'nde yer alan düğün salonu ve kafeterya ihale ile satışa sunuluyor. İhale 13 Kasım'da yapılacak.Niksar Belediye Başkanlığı, Kılıçarslan Mahallesi tapunun 171 ada 57 nolu parseli, 14 nolu bağımsız bölümde yer alan düğün salonu ve kafeteryayı ihale ile satışa sunuyor. Düğün salonu ve kafeterya için toplam muhammen bedel 4 milyon 400 bin TL olarak belirlendi. İhale 13 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 
DÜĞÜN SALONU VE KAFETERYA SATILACAKTIR


Niksar Belediye Başkanlığından:


Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 17/30 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 16.10.2018 tarih ve 18/268 sayılı kararıyla Kılıçarslan Mahallesi tapunun 171 ada 57 nolu parseli, 14 nolu bağımsız bölümde (Düğün Salonu ve Kafeterya) bulunan taşınmaz satış amacıyla ihaleye çıkartılacaktır.


1- Encümen Kayıt No: 16.10.2018-18/269


2- İhaleye Dair Bilgiler:


Niksar


3 - İhalenin Yapılacağı Yer:  Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu


4 - İhale Usulü:  2886 Sayılı Kanunun 35/A maddesine istinaden Kapalı teklif usulü


5 - İhale Şartnamesi:  Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.


6 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:


a) Gerçek Kişiler

1 - Nufus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname


b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname


7 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


 Niksar satılık düğün salonu , Niksar kafeterya ihale , Niksar düğün salonu ihale ,