Kemerburgaz'da icradan satılık gayrimenkul! 11 milyon TL'ye!


 Kemerburgaz'da icradan satılık gayrimenkul! 11 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Köyü'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı..İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Köyü'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 11 milyon 43 bin TL bedelle 10 Nisan 2018 tarihinde ilk ihalesine çıkıyor.


Özellikleri: Söz konusu taşınmaz- Eyüp ilçesi, Kemerburgaz (köyü), Zümrüt sokak solunda, Çilek sokak No: 30’daki üzerinde 85,00 m2. ve 180,00 m2 oturumlu tek katlı yapı bulunan taşınmazdır. Yaklaşık 40 yıl üzeri olduğu anlaşılan betonarme yapılar içerisinde yaşanmakta olup; dış duvarları sıva üstü boya, çatılar kiremit, pencereler demir korkuluklu ısıcamlı PVC şeklinde genel olarak bakımlı görümlüdür.Taşmmaz üzerinde 30-40 yıllık bir çok meyve ve kerestelik ağaç mevcut olup, arazi eğimi düşüktür. Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaza komşu parselde HİM inşaata ait oldukça lüks ve inşaat alanı olarak da yoğun olan site-villa inşaatının tamamlanmak üzere olduğu gözlemlenmiştir.


Söz konusu yer, son yıllarda havaalanı inşaatının başlamasıyla da oldukça kıymetlenen Sarıyer- Çatalca aksı dizerindeki Kemerburgaz köyü içinde olup, bu bölgede özellikle villa tarzı, yapıların yüksek yeşil alanlı, düşük yoğunluklu yapılaşma şeklinde rahat ve ferah bir yaşam sunularak çoğaldığı bilinmektedir.Villa yapılaşmalı ve aktiviteli düşük katlı apartman şeklindeki sitelerin çoğalmasıyla, parsel sahiplerinin müteahhitlerle kat karşılığı şeklinde anlaşarak mevzuata uygun yeni yapıların oluştuğu gayrimenkullerin kıymetinin daha da arttığı anlaşılmaktadır.


Kıymeti : 11.043.275,00 TL.

1. Satış Günü : 10/04/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü : 11/05/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6630 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2018Kemerburgaz icralık gayrimenkul , Kemerburgaz satılık gayrimenkul ,