İLBANK 5 ildeki 37 gayrimenkulü 1 Kasım'da satışa sunuyor!


İLBANK 5 ildeki 37 gayrimenkulü 1 Kasım'da satışa sunuyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası AŞ (İLBANK) mülkiyetinde yer alan 5 ildeki 37 taşınmaz, 1 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.İLBANK, mülkiyetindeki 5 ilde bulunan 37 adet taşınmazı  açık artırma usulüyle satışa çıkardı.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, İLBANK AŞ Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak açık artırma satış yöntemiyle yapılacak.


İhaleye çıkarılan gayrimenkullerin 20'si İstanbul, 14'ü  Ankara  ve birer adet de Elazığ, Gaziantep ve Trabzon'da bulunuyor. Açık artırma usulüyle satılan gayrimenkuller konut ve ticari alan, özel eğitim tesisi, turizm alanı ve çeşitli arsalardan oluşuyor.


İhale, 1 Kasım 2018'de saat 14.00'te, İller Bankası AŞ'nin Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar/Çankaya/Ankara adresinde düzenlenecek.


Açık artırma ihalesiyle satılan taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.


Peşin satışlarda, satış bedelleri üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Vadeli satışlarda ödemeler toplam satış bedelinin yüzde 25'i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 24 ayda yapılacak.


Ödemelerde 1 Ocak-30 Haziran arası birinci altı ay, 1 Temmuz-31 Aralık arası ise ikinci altı aylık dönem olarak belirlendi.


Bu kapsamda, ilk taksitin başladığı aydan, 2019'un Temmuz ayına kadar olan taksitler sabit tutulacak. Her altı aylık dönem başında ise o dönemde geçerli olacak taksit miktarları, bir önceki altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranlarına göre yeniden hesaplanacak.


Yİ-ÜFE artışı, maksimum yüzde 6 ile sınırlandırılırken, Yİ-ÜFE'nin negatif olması durumunda ise taksit tutarlarında indirim yapılmayacak.


Satışı yapılamayan veya satış iptal edildiği için stoka çekilen taşınmazlar, 28 Aralık 2018 mesai bitimine kadar satışta kalacak.


İhale, uluslararası bir ihale olmayıp, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak.


Taşınmazlar en yüksek bedeli teklif edene verilecek

Taşınmazlar, açık artırmada en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecek. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise İLBANK, söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecek.


Şartnamede istenen evraklar ve geçici teminat mektupları, en geç 1 Kasım saat 12.30'a kadar İLBANK yetkililere verilebilecek. 


İhale öncesi iş ve işlemlerin tamamlanması ve ihalenin saatinde gerçekleştirilebilmesi için isteklilerin ihale saatinden bir saat önce ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunması gerekecek.


Söz konusu ihalelere ait Teklif Alma Şartnamesi ve taşınmazlarla ilgili bilgilere "www.ilbank.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.İLBANK gayrimenkul satışı , gayrimenkul gayrimenkul ihalesi ,