Gebze'de satılık fabrika ve arsası! 14,3 milyon TL'ye!


 Gebze'de satılık fabrika ve arsası! 14,3 milyon TL'ye!

T.C. Gebze 3. İcra Dairesi Kocaeli Gebze'de yer alan fabrika ve arsasını 14 milyon 326 bin 112 TL bedelle satışa çıkarıyor... 


Kocaeli Gebze'de bulunan fabrika ve arsası  14 milyon 326 bin 112 TL bedelle satışa sunuluyor. T.C. Gebze 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkan fabrika ve arsası için ilk ihale 28.09.2017 tarihinde gerçekleştirilecek. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, 4544 Ada No, 4 Parsel No, sultanorhan Mahalle/Mevkii,Dava konusu taşınmaz, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahaIlesi(Banş mahallesi) 1804/5 sokağa cepheli, 4544 Ada, 8.876.00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı 4 nolu parsel olup üzerinde, idari bina, üretim binası ve müştemilatları bulunan taşınmazdır.


Taşınmazın Sanayi parseli olması, E-5 karayoluna bağlanan Güney yan yolu ile bağlantılı 1804/5 sokak üzerinde yer alması, çevresinde yoğun sanayi ve depolama tesisleri bulunması, organize sanayi bölgelerine yakın olması, şehir merkezine yakın olması, ulaşımının kolay olması, alım satım kabiliyetinin yüksek olması, tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanması gibi özellikleri vardır..Taşınmazın konumu, özellikleri, İmar durumu, bulunduğu bölgedeki serbest piyasa alım satım değerleri de dikkate alındığında taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle arsa değerinin 1200.00 TL/m2 olabileceği,Parsel üzerinde bulunan;


Güvenlik binası; Bina 14.00 m2 oturma alanlı, tek katlı yığma türü bina olup, döşemeleri karo mozaik, dış doğramalar alüminyum, çatılı, iç ve dış duvarlar yağlı boyalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I sınıf B grubu yapılar sınıfına girip değerinin 180.00 TL/m2 olabileceği,


İdari bina; Bodrum kat ve zemin kattan oluşan, 25-30 yaş grubunda betonarme karkas binadır.494.00 m2 oturma alanlı bodrum kat, Mutfak, Yemekhane, Soyunma giyinme odaları ve tuvalet banyodan oluşmaktadtr.494.00 m2 alanlı Zemin katta Yönetim odaları, Ofisler, Sekreterya, Çay ocağı ve lavabo - tuvaletten oluşmaktadır. Binanın toplam alanı 988.00 m2 olup, İç ve dış doğramaları kısmen alüminyum kısmen PVC olup Binanın tabanı kısmen seramik, kısmen epoksi kaplamalı olup duvarlar su bazlı yağlı boyadır. Binanın yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III sınıf B grubu yapılar sınıfına girip değerinin 750.00 TL/m2 olabileceği,


Fabrika binası; iki kısımdan oluşup, birinci kısım çelik konstrüksiyon inşaat tarzında olup çevresi duvarla çevrili, tabanı vakumlu betonla kaplıdır, Fabrika binası;ikinci kısım prefabrik kolon ve kiriş üzerine çelik konstrüksiyon tarzında olup, çatı alüminyum oluklu sac levhayla kaplıdır. Yanları duvarla çevrili, Tabanı vakumlu betonla kaplı olup toplam 4.780,00 m2 oturma alanlıdır. Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre IV sınıf A grubu yapılar sınıfına girip değerinin 800.00 TL/m2 olabileceği.


Mekanik işler Merkezi; Bina 1235.00 m2 oturma alnlı, tek katlı çelik kostrüksiyon türü yapı olup tabanı vakumlu beton, yanları sac panel kaplıdır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre II sınıf C grubu yapılar sınıfına girip değerinin 460.00 TL/m2 olabileceği, Sevkiyat binası; Tek katlı 422.00 m2 alanlı, Çelik konstrüksiyon tarzı bina olup yanları ve çatısı sac panel kaplıTabanı vakumlu betondur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre II sınıf B grubu yapılar sınıfına girip değerinin 390.00 TL/m2 olabileceği Sundurma binası; Tek katlı 270.00 m2 alanlı, Çelik konstrüksiyon tarzı bina olup fabrika binasının bitişiğindedir. yanları açık, çatısı sac panel kaplı, tabanı beton kaplıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I sınıf A grubu yapılar sınıfına girip değerinin 118.00 TL/m2 olabileceği


Saha kaplaması; Dava konusu taşınmazın açık alanları 2 244.00 m2 m2 alanında olup saha betonuyla kaplıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I sınıf A grubu yapılar sınıfına girip değerinin 118.00 TL/m2 olabileceği


Çevre duvarı; Taşınmazın çevresi kısmen 2.00 mt yükseklikte korkulukla çevrili olduğu ve boyu 137.00 mt dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I sınıf A grubu yapılar sınıfına girip değerinin 118.00 TL/m2 olabileceği,


Kantar; Fabrika girişinin sağında 50 tonluk kantar bulunmaktadır. Serbest piyasa ve emsal değerleri araştırıldığında amortisman bedeli düşüldükten sonra değerinin 25.000,00 TL. olabileceği kanaatine varılmıştır.


Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan bina ve müştemilatların 21-30 yaş grubunda olduğu vc buna göre 1.00 - 0.25 = 0.75 yıpranma paylarının olduğu belirlenmiştir.


Adresi : Gebze ilçesi, Sultanorhan mahaIlesi(Banş mahallesi) 1804/5 sokağa cepheli, 4544 Ada, 8.876.00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı 4 nolu parsel olup üzerinde, idari bina, üretim binası ve müştemilatları bulunan taşınmazdır.,


Yüzölçümü : 8.876,00 m2


İmar Durumu :Dosyada bulunan İmar durumu paftasında Gebze Sultanorhan mahallesi 4529 Ada ve 16 nolu parsel'in 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planında Sanayi alanında kaldığı, E: 0.50, yol çekme mesafesi 10,00 m. olduğu belirtilmektedir.


Kıymeti : 14.326.112,50 TL(kagir fabrika binası olan olan tarla vasıflı 8410/8876 hissesinin kıymet takdiri.)


Dava konusu taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle toplam değerinin;


Arsa payı değeri 8 876.00 m2 x 8410/8876 x 1 200.00 TL/m2 = 10.092.000,00 TL


Güvenlik binası İdari Bina Fabrika Binası Mekanik işler merkezi Sevkiyat binası Sundurma Kantar takdiren Saha betonu Çevre duvarı


kanaatine varılmıştır.


14.00 m2x 118.00 TL/m2x 0.75 988.00 m2 x 750.00 TL/m2 x 0.75 4 780.00 m2 x 800.00 TL/m2 x 0.75 1235.00 m2 x 460.00 TL/m2 x 0.75 422.00 m2 x 390.00 TL/m2 x 0.75 270.00 m2 x 118.00 TL/m2 x 0.75,2 244.00 m2 x 118.00 TL/m2 x 0.75 137 m2x 118.00 TL/m. x 0.75,1.239,00 TL. 555.750,00 TL = 2.868.000,00 TL 426.075,00 TL 123.435,00 TL 23.895,00 TL 25.000,00 TL. 198.594,00 TL 12.124.50 TL.(kagir fabrika binası olan olan tarla vasıflı 8410/8876 hissesinin kıymet takdiri.)Toplam Değeri: 14.326.112,50 TL. olabileceği


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındakigibidir.


1. Satış Günü : 28/09/2017 günü 14:05 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 30/10/2017 günü 14:05 - 14:10 arası


Satış Yeri : Mevlana Mah.Soma Şehitleri Cad.No:8 Gebze Yeni Adliye Binası Kat:1 B blok Mezat Salonu GEBZE/KOCAELİ


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/798 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 Gebze satılık arsa , Gebze satılık arsa fiyatları , Gebze icralık arsa ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje