Gebze Sultanorhan'da 11 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!


Gebze Sultanorhan'da 11 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, Sultanorhan Mahallesi'nde yer alan fabrika ve müştemilatı icradan 11 milyon 67 bin 150 TL'ye ihaleye çıkıyor.T.C. GEBZE 3. İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


TAŞ.TAPU KAYDI : Kocaeli İli Gebze İlçesi Sultanorhan Mah. G22B24b2a (30M3a)pafta, 4526 ada, 4137,00 m2, yüzölçümlü arsa vasıflı, (10) nolu parsel ve üzerindeki yapıların tamamı Poly Metal Metalürji Dökün San TİC.A.Ş, adına tapu kayıtlıdır.


Özellikleri: Satışa esas taşınmaz, D100 Karayolun ve şehir merkezine çok yakın konumdadır. Fatih Öğrenci yurdu karşısında kalmaktadır. Çevresinde konut ve sanayi tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde;


1- FABRİKA BİNASI: Çelik konstrüksiyon inşaat tarzında yapı dökümhane binası, kumlama, kesme ve taşlama binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu binaya bitişik olarak yapılan, modelhane ve kumlama binası bulanmaktadır. Yan cepheleri tuğla duvar örtülü,sıvalı ve çatısı ondülün kaplıdır. Yapı tek katlı olup toplam 2000,00 m2. taban alanlı zemini beton kaplı,intaaş işlerinin tümü tamamlanmıştır.


2-İDARİ BİNA: Yapı betonarme-karkas inşaat tarzında bodrum+zimin kat + 1. Kal +çatı katlı olup taplam inşaat alanı 2250,00 m2 olup bu binanın bitişiğinde bulunan kaynakhane ve taşlama bolümü bulunan yapının yan ve çatısı trapez saç kaplıdır.Zemini beton şap olan binanın inşaat alanı idari binanın inşaat alanı içerisinde kalmaktadır. İdari binanın iç ve dışı sıvalı, alimünyum doğramalı, zemini mermer kaplı mobilya kapı ve kaslı setan boyalı asma tavanlı binanın inşaat işlerinin tümü tamamlanmış durumdadır. Bina 16-20 yıllıktır.


3-BEKÇİ KULÜBESİ : Yığma kargir inşaat tarzında tek katlı 10,00 m2, taban alanlı, inşaat işlerinin tümü tamamlanmış 6-10 yıllık bir yapıldın


4- BAHÇE DUVALI: Tesisin çevresi yaklaşık 260,00 m2, uzunluğunda 1,50 m.yüksekliğinde betonarme ihata duvarının içi ve dışı sıvalı, üstünde demir profil arası kafes telli ve boyalı korkulukludur. Duvar 16-20 yıllıktır.


5- SAHA BETONU: Tesisisin binalar dışında kalan yaklaşık 1100,00 m2,lik bir alanı beton ile kaplıdır. Beton yaklaşık 16-20 yıllıktır.


Adresi:Tatlıkuyu Mah.1319Sokak


No: 19 GEBZE/KOCAELİ Yüzölçümü: 4137,00 m2


Arsa Payı:Tam.


İmar Durumu: Kocaeli Gebze Belediye


Meclisinin 16/05/2013 tarih ve 265 sayılı kararı ile onaylanın Gebze D100 Karayolu ve çevresinde yer alan yenilenecek alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli, Uyguluma İmar Planında Kısmen yol ve Ticaret alanında kaldığı, Söz konusu parselin üzerinde Enerji Nakil Hattının geçtiği bildirilmiştir.


Kıymeti: 11.067.150,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.


1. Satış Günü: 15/05/2015 günü


11:00 -11:10 arası

2. Satış Günü : 09/06/2015 günü 11:00-11:10 arası


Satış Yeri: GEBZE ADLİYESİ EK BİNA


1 NCİ KAT MEZAT SALONU GEBZE null null / null


Satış şartları:


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yattrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt'faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1730 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Gebze Sultanorhan fabrika , Gebze Sultanorhan satılık fabrika , Gebze Sultanorhan icradan satılık fabrika , Gebze Sultanorhan fabrika satılık , Poly Metal Metalürji Dökün San TİC.A.Ş ,

Hemen Teslim 4 proje