Çorlu'da satılık arsa 7.3 milyon TL'ye!


Çorlu'da satılık arsa 7.3 milyon TL'ye!

Tekirdağ Çorlu'da bulunan 133.299 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Çorlu Satış Memurluğu tarafından 20 Mayıs 2015 günü saat 09:00 ile 09:35 arası ihale ediliyor.Tekirdağ Çorlu'da bulunan 133.299 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Çorlu Satış Memurluğu tarafından 7 milyon 331 bin 445 TL'ye satışa çıkarılıyor. İhale açık artırma usulüyle yapılacak olup taşınmazın üzerine konut, park, tesis yapılabilmektedir.Taşınmazın Özellikleri: Tekirdağ İl, Çorlu ilçe, Reşadiye Mahallesi 361 Ada No, 42 Parsel No, tarla vasıflı taşınmaz. Dava konusu taşınmaz tapu kaydında tarla olarak gözükmekle birlikte 1/1000 uygulama imar palanında konut alanı, park alanı, sağlık tesisi alanı, açık spor alanında ve imar yolunda kalmaktadır. Dava konusu taşınmazın toprak yapısını sahip ve tarımsal amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Çoriu-Yen ce arasındaki karayolundan yaklaşık 1-1,5km. içeride, doğu batı ekseninde hafif eğime sahiptir. Şehir merkezine oldukça uzaktadır. Ulaşım, altyapı, elektrik, su hizmetlerinden faydalanmamakta ve çevresinde yerleşim yeri bulunmamaktadır.Yüzölçümü: 133.299 m2 Arsa Payı:


İmar Durumu: Konut alanı, Park alanı, Sağlık Tesisi, Açık Spor Alanında ve imar Yolunda kalmaktadır.


Kıymeti: 7.331.445,00 TL 


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Türkiye Elektrik Kurumu Gene. Müdürlüğü Lehine 19976 m2 lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı vardır.


1.Satış Günü: 20/05/2015 günü 09:30 - 09:35 araş.


2.Satış Günü: 22/06/2015 günü 09:30 - 09:35 arsa


Satış Yeri: Çorlu Adliyesi Savcılık Binası 2. ve 3. Asliye Ceza Mahkemeleri Müdürü Odası-Satış şartları:Satış şartları;


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Elektronik ortamda teklif vermek isteyenlerin Çorlu Vakıflar Bankası Şubesi nezdinde açılmış bulunan TR 5400 0150 0158 0073 0112 2137 iban numaralı hesaba teminat bedelini yatırmaları gerekmektedir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik oramda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen, değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmes san yla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımd r îr. ş peşin sara iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga .en s KDV, 1 2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın av- nöan doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün çinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra r.ale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefiller te*lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet Kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakrr.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için csirede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatnı Kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/24 Satış sayılı dosya -numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Çorlu satılık arsa , Çorlu arsa fiyatları , Çorlu satılık arazi , Çorlu satılık arsa 2015 , Çorlu satılık arsa ne kadar , Çorluda satılık arsa 7.3 milyon TLye ,

Hemen Teslim 4 proje