Bursa İtalteks fabrikası icradan satışta!


Bursa İtalteks fabrikası icradan satışta!

Osmangazi'de yer alan İtalteks fabrikası Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış bedeli 150 milyon 837 bin 380 TL.
Bursa 7. İcra Dairesi, Osmangazi'de yer alan İtalteks fabrikasını satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 150 milyon 837 bin 380 TL olarak belirlendi.


T.C.

BURSA

7. İCRA DAİRESİ

2011/4937 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmaz ve taşınmaza ekli taşınırların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, 155 Ada No, 16 Parsel No, Osmangazi ilçesi Mahalle/Mevkii, Demirtaş Köyünde kayıtlı fabrika binası ve bina içerisinde ki makine ve teçhizatı

Satışa konu taşınmaz, Bursa’nın Osmangazi Demirtaş Mahallesi Demirtaş Organize Sanayi Sınırları içinde kalmaktadır. Mustafa Karaer caddesi ile Lale Sokak Köşesi Demirtaş, Osmangazi, Bursa adresinde yer almaktadır. Arsa üzerindeki tesis Bursa Organize Sanayi Bölgesinde Tapu kayıtlarına göre 31 PIID Ve 31 PIC:Pafta, 155:Ada, 12:Parselde kalmaktadır. Tapu kayıtlarına göre toplam alanı 24.469,00 m2 dir.

Binaların ve arazinin betonlaşmış kısmı drenaj sistemleri ve ızgaralı su kanalları ile kanalizasyon sistemine bağlanmıştır.Boru ve kablo tesisatı araziyi çevreleyen kanallardan gitmektedir.Arazide açılmış 5 adet derin su kuyusundan temin edilen sular 870,00 m3, 2.500,00 m3 ve 1.100,00 m3 kapasiteli 3 adet betonarme su sarnıcında toplanmaktadır.


A-) BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1-) Üretim Binaları: Binaların tümü prefabrik Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş tek katlıdır. Sadece sevkiyat kısmı çelik konstrüksiyondur. Çatıları çift kat arası cam yünü eternit örtülü, G ve H bölümleri ise çelik konstrüksiyon üzerine sandviç sistem cam yünü çift kat eternit örtülüdür. Duvarlar tuğla örülü sıvalı, boyalı, doğramalar (kapı ve pencereler) yağlı boyalı demir doğrama şeklindedir. Bu binalar Hazırlık (960,00 m2), Apre (1.200,00 m2), Kazan dairesi(672,00 m2), Ara bölümler (242,00 m2), Boya mutfağı (450,00 m2), Yıkama (450,00 m2) bölümünden oluşmuştur. Toplam kullanım alanları 3.973,00 m2 dir. Hazırlık ve apre Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi IV-B gurubu olup 1m2 değeri 800,00 TL, Kazan dairesi, ara bölümler, boya mutfağı ve yıkama ise sanayi yapıları III-C gurubu 1m2 değeri 46,00 TL dir. Buna göre:

Hazırlık binası değeri: 960,00(m2)X800,00(TL/m2) ----------------------- = 768.000,00 TL

Apre binası değeri: 1.200,00(m2)X800,00(TL/m2) ----------------------- = 960.000,00 TL

Kazan dairesi değeri: 672,00(m2)X460,00(TL/m2) ----------------------- = 768.000,00 TL

Ara bölümler değeri: 242,00(m2)X460,00(TL/m2) ----------------------- = 309.120,00 TL

Boya mutfağı binası değeri: 960,00(m2)X460,00(TL/m2) --------------- = 441.600,00 TL

TOPLAM ---------------------------------------------------------------------------- = 2.590.040.00 TL

2-) Üretim Binaları(Baskı Dairesi Örgü İplik) 

Binaların tümü prefabrik Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş iki katlıdır. Çatıları çift kat arası cam yünü eternit örtülüdür. Duvarlar tuğla örülü sıvalı, boyalı, doğramalar (kapı ve pencereler) yağlı boyalı demir doğrama şeklindedir. Bu binaların toplam kullanım alanı 6.560,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi IV-B gurubu olup 1m2 değeri 800,00 TL dir.

Baskı Dairesi Örgü İplik binası değeri: 6.560,00(m2)X800,00(TL/m2)- - = 5.200.000,00 TL

3-) Üretim Binaları(Boyahane ve Showroom) Binaların tümü prefabrik Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş iki katlıdır. Çatıları çift kat arası cam yünü eternit örtülüdür. Duvarlar tuğla örülü sıvalı, boyalı, doğramalar (kapı ve pencereler) yağlı boyalı demir doğrama şeklindedir. Bu binaların toplam kullanım alanı 6.888,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi IV-B gurubu olup 1m2 değeri 800,00 TL dir.

Boyahane ve Showroom İplik bin. değeri: 6.888,00(m2)X800,00(TL/m2)= 5.510.400,00 TL

4-) İdari Bina;Bina Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş üç katlıdır. Çatıları betonarme izolasyonludur. Duvarlar alçı panel, mat yağlı boyalı, doğramalar (kapı ve pencereler) alüminyum doğrama şeklindedir. Bu binaların toplam kullanım alanı 912,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi III-B gurubu olup 1m2 değeri 720,00 TL dir.

İdari binası değeri: 912,00(m2)X720,00(TL/m2)----------------------------= 656.640,00 TL

5-) Sosyal Bina;Bina Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş üç katlıdır. Çatıları betonarme izolasyonludur. Duvarlar alçı panel, mat yağlı boyalı, doğramalar (kapı ve pencereler) alüminyum doğrama şeklindedir. Bu binaların toplam kullanım alanı 1.500,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi III-B gurubu olup 1m2 değeri 720,00 TL dir.

Sosyal binası değeri: 1.500,00(m2)X720,00(TL/m2)--------------------------= 1.080.000,00 TL

6-) Trafo Binası;Bina Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş iki katlıdır. Bu binanı toplam kullanım alanı 176,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi II-B gurubu olup 1m2 değeri 390,00 TL dir.

Trafo binası değeri: 176,00(m2)X390,00(TL/m2)----------------------------= 68.640,00 TL

7-) Su Sarnıcı;Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiştir. 3 adet olup Toplam hacimleri (1500 900 2.650 = 5.050,00 m3) kullanım alanları 1700,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi I-B gurubu olup 1m2 değeri 180,00 TL dir.

Trafo binası değeri: 1700,00(m2)X180,00(TL/m2)----------------------------= 306.000,00 TL

8-) Bekçi Kulübeleri;Bina Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş tek katlı üç adet kulübedir.

3 adet bekçi kulübesi değeri: Maktuen----------------------------= 40.000,00 TL

9-) Kompresör Sundurması;Çelik konstrüksiyon tarzda inşa edilmiş tek katlı yapıdır.

Kompresör binası değeri: Maktuen----------------------------= 8.000,00 TL

10-) Su sarnıcı, BUHARLAMA, TERBİYE, APRE 2;Binaların tümü Betonarme Karkas tarzda inşa edilmiş üçi katlıdır. Çatıları teras şeklindedei. Duvarlar tuğla örülü sıvalı, boyalı, doğramalar (kapı ve pencereler) yağlı boyalı demir doğrama şeklindedir. Bu binaların toplam kullanım alanı 5.100,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi IV-B gurubu olup 1m2 değeri 800,00 TL dir.

Buharlama, terbiye apre binası değeri: 5.100,00(m2)X800,00(TL/m2)-- - = 4.080.000,00 TL

11) İlave Çelik Konstrüksyon Binalar;Ara koridor, sevkiyat, gaze makinası ve atölye olarak kullanılmak üzere betonarme binalar arasındaki alanlara inşa edilen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sisstemli, çatıları çift kat izolasyonlu eternit kaplı, zemini vakumlu beton binalar. Toplam kullanım alanları. 7.516,00 m2 dir Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayici entegre sanayi tesisi III-A gurubu olup 1m2 değeri 630,00 TL dir.

İlave Çelik Konstrüksiyon bin. değeri: 7.516,00(m2)X630,00(TL/m2)-- - = 4.735.080,00 TL

1-) Üretim Binaları: ------------------------------------------- = 2.590.040.00 TL

2-) Üretim Binaları(Baskı Dairesi Örgü İplik) ---- - - = 5.200.000,00 TL

3-) Üretim Binaları(Boyahane ve Showroom) --------- = 5.510.400,00 TL

4-) İdari Bina--------------------------------------------------------= 656.640,00 TL

5-) Sosyal Bina--------------------------------------------------= 1.080.000,00 TL

6-) Trafo Binası-----------------------------------------------------= 68.640,00 TL

7-) Su Sarnıcı-------------------------------------------------------= 306.000,00 TL

8-) Bekçi Kulübeleri-------------------------------------------------= 40.000,00 TL

9-) Kompresör Sundurması----------------------------------------= 8.000,00 TL

10-) Su sarnıcı, BUHARLAMA, TERBİYE, APRE 2-- - = 4.080.000,00 TL

11) İlave Çelik Konstrüksyon Binalar-- -------------------- = 4.735.080,00 TL 

TOPLAM--------------------------------------------------------- = 24.274.800,00 TL

12) Altyapı Ve Çevre Tesisleri;Bahçe duvarları, zemin asfalt ve betonları, bayrak direkeleri, giriş kapısı, güvenlik binası, çelik ayaklı ışıklı “ITALTEKS” totemi, drenaj kanalları ve ızgaraları, boru ve kablo kanalları, açık alan aydınlatmaları ile sair yapılar; Toplam inşaat bedelinin yaklaşık % 10 kadardır.

1 2 3) 4 5 6 7 8 9 10 11--------------------------------------------------- = 24.274.800,00 TL

Toplam değer : (1 2 3) 4 5 6 7 8 9 10 11)X0,10---------------------- = 2.427.480,00 TL

Buna göre genel toplam: 1 2 3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12------------ = 26.522.280,00 TL olarak hesaplanır.

Dava konuş taşınmazın bulunduğu konum itibarıyla şöyledir. Taşınmaz arsa 4 cephelidir. Mustafa KARAER caddesi Lale Sokak Köşesi Bila No BURSA adresinde yer almaktadır. Ayrıca atık su hakkı ve boyahane olması ilave bir değer arttıcı özelliktir. Demirtaş organize sanayi bölgesinin gerek ticari ve gerekse konum olarak mahaldeki taşınmazlar içinde en avantajlıdır.Taşınmazın bu olumlu özellikleri değerini olumlu yönde arttırmaktadır. Bu sebeplerden taşınmaz arsanın2016 Yılı itibarıyla 1m2 değeri 3.200,00 TL dir. Buna göre toplam arsa değeri şöyledir;

Arsa değeri:24.469,00(m2)X3200,00(TL/m2)------------------------------- = 78.300.800,00 TL

Binalar Arsa toplamı: 26.522.280,00 TL 78.300.800,00 TL-------- = 103.823.080,00 TL

DEMİRBAŞ MAKİNA VE TEÇHİZATLAR KIYMET TESPİT RAPORU

NO / MAKİNA ADI / MARKA ADET ÜRETİM YILI / RAYİÇ DEĞER (TL)

1 Kontinu Yıkama Makinası (Lavaprint Model) MCS 1 Adet 1990 Model 560.000,00

2 Kumaş Açma Makinası BİANCO 1 Adet 60.000,00

3 Kumaş Sıkma Makinası 1 Adet 70.000,00

4 Rotary Yıkama Makinası MEZZERA 1 Adet 1989 55.000,00

5 Keçeli Kalender 1 Adet 130.000,00

6 Kesme ve Fırça Makası(Kesme2 adet,Fırça1 adet) VOLLENWIEDER 1 Adet 1993 model 110.000,00

7 Buhar Kazanı (D 200 tipi 2 ton/h buhar kapasiteli) DESA 1 1990 75.000,00

8 Su Yumuşatma Cihazı (25 m3/h kap. Tandem tip) DESA 1 - 20.000,00

9 Su Yumuşatma Cihazı (80 m3/h kap. Tandem tip) DESA 1 1990 40.000,00

10 Kazan ve Besleme pompaları,Yakıt Tankı (3 m3), Sıcak Su Eşanjörü(2 adet), Kazan Bacası Komple - 1 - 230.000,00

11 Hidrofor Tankı (13 ton kap.), Hidrofor Tankı (5 ton kap.), Hidrofor Pompası (5 adet) Komple - 1 - 50.000,00

12 Doğalgaz istasyonu (3000 N m3/h kap.) FIORENTINI 1 - 45.000,00

13 Gaz Alarm Sistemi - 1 - 20.000,00

14 Brulör (Desa D 200 buhar kazanı ile birlikte) WEİSHAUPT 1 - 20.000,00

15 Kompresör - 1 - 15.000,00

16 1000 KWA Trafo (YG ve AG şalt sistemleri,ana ve tali güç panoları, kompanzasyon sistemi komple) - 1 - 290.000,00

17 Forklift JUNGHEİRİNCH 1 - 15.000,00

18 Kuyu Pompası - 2 - 50.000,00

19 Monoray Vinç (1 tonluk) - 2 - 10.000,00

20 Şanzımanlı Matkap, Atölye Aletleri ve Tezgahlar - 1 - 50.000,00

21 Bulaşık Yıkama Makinası, Kuzine, Fritöz, Davlumbaz, Kıyma Makinası, Hamur Makinası, Mikser, Döner Ocağı, Buzluk, Benmari, Set üstü Plate, Krom Tezgahlar, Masa(25 adet), Sandalye(110 adet) ÖZTİRYAKİLER 1 - 60.000,00

22 Apre Makinası (K10 Model SN 1032922) KRANTZ 1 1993 600.000,00

23 Fular KRANTZ 1 1993 170.000,00

24 Apre Makinası (K10 Model SN 1032915) KRANTZ 1 1993 170.000,00

25 Ram Makinası (VNL 20/4 model, SN 13800) BRÜCKNER 1 1975 450.000,00

26 Fular BRÜCKNER 1 1975 170.000,00

27 Ram Makinası (HST 1210) HIRANO 1 1992 1.430.000,00

28 Boya Fuları KUSTERS 1 - 220.000,00

29 Kurutma Makinası(Santra Shrink model SN 4K/180) SANTEKS 1 1993 700.000,00

30 Fular SANTEKS 1 1993 120.000,00

31 Sıkma Fuları RAMATEX 1 - 60.000,00

32 İnceltme Makinası (Debeca model SN 2535) SPERETTO 1 1992 1.500.000,00

33 Fular SPERETTO 1 1992 140.000,00

34 Yıkama Makinası MEZZERE 1 1989 800.000,00

35 Fular MEZZERE 1 1989 200.000,00

36 Yıkama Makinası (888-09 model SN 104-71403) KUSTERS 1 1994 1300.000,00

37 Sıkma Fuları KUSTERS 1 1994 110.000,00

38 Halat Yıkama Makinası (WR 12 SL model SN 2627) MCS 1 1991 490.000,00

39 Fular MCS 1 1991 80.000,00

40 Halat Yıkama Makinası(Lavaprint , SN 3444/95) MCS 1 1996 550.000,00

41 Fular MCS 1 1996 110.000,00

42 Yıkama Makinası (92-021 model) NAIGAI 1 1992 1.200.000,00

43 Çırpma Makinası (Airo 1000 model SN B 289) BIANCALANI 1 1990 210.000,00

44 Çırpma Makinası (Airo 1000 model SN B 289) BIANCALANI 1 1993 310.000,00

45 Çırpma Makinası (Airo 1000 model SN H 950381) BIANCALANI 1 1995 230.000,00

46 Şardon Makinası (GRV 90 model SN 2190) LAFER DUPLEX 1 1993 110.000,00

47 Traş Makinası (CMI 1 H 2200 SN 95045) LAFER 1 1997 130.000,00

48 Tumpler Makinası (92/261 model SN E 08721) COMİNTEKS 1 1993 120.000,00

49 Krinkıl Makinası (CR 500 model) NAIGAI 1 1995 70.000,00

50 Keçeli Kalender Makinası - 1 1998 60.000,00

51 Kenar Dikme Makinası (SN 082) BENEKS 1 2004 40.000,00

52 Tumbler Soğuk Çırpma Makinası THEN 1 1992 90.000,00

53 Gaze Makinası (VP 871 model SN 6284) OSTHOFF SENGE 1 1991 350.000,00

54 Haşıl Sökme Makinası (881-46 SN 104-71403) KUSTERS 1 1993 170.000,00

55 Atkı Düzeltme Makinası (Normateks 90 model) CORİNO 1 1993 170.000,00

56 Baskı Makinası (Rembrant avant SN 317/02) REGGIANNI 1 1990 730.000,00

57 Rotasyon Makinası(RD 4 1850/24 SN A9590000) STORK 1 1992 1.350.000,00

58 Rotasyon Makinası(RD4 1850/12/8 SN 517000) STORK 1 1995 1.150.000,00

59 Rotasyon Baskı Makinası(8 4 renkli kurutmalı) STORK 1 - 900.000,00

60 Baskı Makinası Aparatları - 1 - 200.000,00

61 Baskı Makinası (M 52 model SN 96034) VIERO 1 1996 400.000,00

62 Şablon Yıkama Makinası(VCL 6-180 model) STORK 2 1996 180.000,00

63 Şablon Yıkama Makinası REGGIANNI 1 1990 15.000,00

64 Ped-Dry Boya Makinası(2.20 m lik kurutma fular FLEISSNER 1 1984 450.000,00

65 Buharlama Makinası (HS 3 150 model) STORK 1 1993 1.100.000,00

66 Buharlama Makinası (HS 3 350 model) STORK 1 1993 1.230.000,00

67 Batik Boya Makinası VATANSEVER 1 1996 80.000,00

68 Pad-Batch (222.58 model SN 106-780.90) KUSTERS 1 1990 315.000,00

69 Pad-Batch (222.58 model) KUSTERS 1 1995 315.000,00

70 Torba Kumaş Kesme Makinası - 1 - 30.000,00

71 Açma Makinası (Apricorda model SN 172/93) CORINO 2 1993 190.000,00

72 Açma Makinası (SN 950152) BIANCO 1 1990 90.000,00

73 Jet boya Makinası (Soft model SN 140/1) THIES 1 1996 150.000,00

74 Jet Boya Makinası (Luft model SN 140/2) THİES 1 1996 150.000,00

75 Jet Boya Makinası (Rotto model SN 140/4) THIES 1 1996 160.000,00

76 Jet Boya Makinası(4 gözlü,1 ton kap. SN 292/29) THIES 1 1996 130.000,00

77 Jet Boya Makinası (3 gözlü, SN 28938/935) THIES 2 1995 290.000,00

78 Jet Sistemli Soft Flow Boya Makinası (SF 82 2 S/40 model SN 2432) MCS 1 1990 140.000,00

79 Jet Sistemli Soft Flow Boya Makinası (SF 3 S/40 model SN 2434) MCS 1 1990 140.000,00

80 Jet Sistemli RT 3 Boya Makinası ( SN 7189/36) MCS 2 1990 340.000,00

81 Levent Boya Makinası (Autoclav 1200 model SN 2923 serme ünitesi ile birlikte) MCS 1 1993 200.000,00

82 Jıgger Boya Makinası (Comby jıgger model SN 2942) MCS 1 1993 330.000,00

83 Jet Boya Makinası (AFS-380 model SN 52000) THEN 1 - 300.000,00

84 Jet Boya Makinası (DN-400 model SN 56641) THEN 1 1991 180.000,00

85 Jet Boya Makinası (OFHT-340 model SN 56331) THEN 1 1991 240.000,00

86 Jet Boya Makinası (AF 360 model SN 44727-50100-39728) THEN 3 1992 420.000,00

87 Jet Boya Makinası (AF 380 model SN 41951 THEN 1 1987 160.000,00

88 Jet Boya Makinası (CUT RN-1L model SN Kas 44) HISAKA 3 1993 450.000,00

89 Jet Boya Makinası (CUT RZ-1L model SN 11-843) HISAKA 1 1992 140.000,00

90 Jet Boya Makinası (CUT RN-2L model) HISAKA 1 1995 150.000,00

91 Boya Makinası (1200 kg kapasiteli) THIES 1 1991 400.000,00

92 5 Gözlü Boya Makinası MM 1 1991 130.000,00

93 5 Gözlü Boya Makinası MM 1 1992 160.000,00

94 2 Gözlü Boya Makinası MM 1 1991 60.000,00

95 4 Gözlü Boya Makinası MM 1 - 100.000,00

96 Numune Boya Makinası (Minisoft model) THIES 1 1996 90.000,00

97 Numune Boya Makinası (Minisoft model) THIES 1 1993 60.000,00

98 Numune Boya Makinası PMM 5 1998 150.000,00

99 Owerflow Yıkama Makinası HASPEL 4 1993 120.000,00

100 Kenar Dikiş Makinası - 1 - 15.000,00

101 Batik Makinası SPRAY 1 1994 60.000,00

102 Kalite Kontrol Makinası (KM 4 model 1993-1994 imal) GÜVEN ÇELİK 10 - 120.000,00

103 Kumaş Kontrol Makinası (109 model SN 2619-2618) TESTA 2 1990 80.000,00

104 Ambalaj ve Paketleme Makinası (Konveyörlü) NOVOPAC 1 - 50.000,00

105 Paketleme Makinası (Vario-packomat model SN 0022-006-01) HAGEMAN 1 1991 180.000,00

106 Ham Kumaş Açma Makinası (sarma sallama) BIANCO 1 1992 100.000,00

107 Ham Kumaş Açma Makinası (dok sarma) MENZEL 1 1991 100.000,00

108 Dikiş makinası (DCY 104 model) YAMATO 8 1992 60.000,00

109 Dikiş Makinası (70 D 3 B model) MERROW 10 - 40.000,00

110 Düz Dikiş Makinası JUKİ 7 - 20.000,00

111 Otomatik Boya Mutfağı CIR 1 1995 700.000,00

112 Metreleme (IT 006-C1 model SN 58410-3) CAMPEN 1 1996 50.000,00

113 Metreleme (IT 006-C1 model SN 58422-3) CAMPEN 1 1996 60.000,00

114 Buharlama Makinası (VPT 13 model SN 13 SALVADE 1 1990 300.000,00

115 Dok Alma Makinası CAMPEN 1 1996 50.000,00

116 Monfor –tex Sanfor Makinası (SN 64-837) - 1 1991 450.000,00

117 Monfor-top-tex Örgü Sanfor Makinası (SN 65-470) - 1 1992 400.000,00

118 Numune Baskı Makinası (IFT AVANT 200/4 model SN 511/49) REGGIANI 1 1990 50.000,00

119 Numune Baskı Makinası (MAM 4 1850/6000 model SN 14041601) STORK 1 1990 70.000,00

120 Numuna Baskı Makinası (PM 261 model SN 931112) ZIMMER 1 1993 50.000,00

121 Numune Baskı Makinası (MAM 4 model) STORK 1 1990 50.000,00

122 Kurutma Makinası (TRE 1-D model SN 33045) ZIMMER 1 1993 35.000,00

123 Kalender Makinası BRIEM 1 - 150.000,00

124 Kontinu Yıkama Makinası (14 üniteli,aksesuarlar ve tesisatlar komple) KUSTERS 1 1993 1.400.000,00

125 Ramöz Makinası (Tesisatlar ve panolar dahil) KRANTZ 1 - 800.000,00

126 Fular KRANTZ 1 - 120.000,00

127 Ramöz Makinası (Tesisatlar ve panolar dahil) KRANTZ 1 - 800.000,00

128 Fular KRANTZ 1 - 120.000,00

129 Dyeing System (Sound enel) EVAC 1 1993 100.000,00

130 Boyama Kazanı (2 adet mikser ve tesisatlar ile) VANWAYK 6 - 120.000,00

131 Lopp Dryer (M8*1,60 model) SALVADE 1 - 250.000,00

132 Flok Makinası - 1 - 70.000,00

133 Aktarma Makinası MURATEC 1 - 55.000,00

134 Aktarma Makinası SSM 1 - 100.000,00

135 Bukum Makinası MURATA 8 - 560.000,00

136 Dokuma Tezgahı (Omni-delta) PICANOL 4 - 120.000,00

137 Dokuma Tezgahı (P100 1 ES) VAMATEX 16 - 480.000,00

138 Yuvarlak Örgü Makinası MAYER 4 - 160.000,00

139 Yuvarlak Örgü Makinası TERROT 13 - 650.000,00

140 Komple Desen Hazırlama Bölümü (1 adet Reggıanı machıne film teksir makinası, 1 adet Unirepro agrandizör, 8 adet Westenghouse klima, 2 adet Ceprafte scherhei lifngatif makinası, 1 adet Scr 79 Stork gün ışığı film makinası, Film banyoları, Desen çalışma masaları, Palet, 1 adet Desen Çekim akinası, 1 adet Reggıanı kalıp germe makinası, 1 adet Reggıanı bilgisayarlı kalıp çekme makinası, 24 adet 6 gözlü film dolabı, 1 adet Stork Şablon muhahaza kabini, 2 adet çekim yapılan kalıpların banyo satine krom, 1 adet şablon kontrol aparatı, 1 adet şablon kurutma aparatı, 1 adet Reggıanı vakum makinası(ambalajlı), 1 adet 3 kapılı malzeme dolabı, 1 adet Stork scr 75 starlı şablon laklama makinası, 1 adet polimerize, 1 adet Stork scr 85 başlık takma makinası, 1 adet Stork scr 70-s rotasyon şablon çekim makinası, 1 adet Stork scr 285 başlık takma makinası, diğer yardımcı ekipmanlar) - - - 500.000,00

141 STK Laser gravür desen sistemi, STK laser engraver 3000 çift ekranlı bilgisayar sistemi, 2 adet STK color scanner-plotter 3001 monitör, 3 adet STK ımage system 3000 ekranı ile, Cannon color laser copier 350 canon aktarıcısı ile - - - 900.000,00

142 Film Banyo Makinası LUTH 1 1995 30.000,00

143 Şablon Başlık ve Kasalı Şablonlar (32.000 adet) - - - 1.100.000,00

144 Orijinal Desen Arşiv (28.000 adet) - - - 1.500.000,00

145 Desen Varyant Kartelaları (30.000 adet) - - - 160.000,00

146 Numune Boyama Makinası (SP/85-T model) MSC 1 - 8.000,00

147 FN 400 Etüv - 1 - 5.000,00

148 Isıtıcı - 1 - 1.000,00

149 Elektrik Terazi SARTORIUS 1 - 1.200,00

150 Terazi (4 ve 10 kg lık) BASTER 2 - 1.300,00

151 Otomatik Çamaşır Makinası (2800 model) ARÇELİK 1 - 1.000,00

152 Koboratuvar Yardımcı Ekipmanları - 2 - 12.000,00

153 Pencere Tipi Klima ARÇELİK 2 - 1.800,00

154 1 adet Nu Martindale abrasion and pilling tester, 1 adet Icı pilling tester, 1 adet MBursa İtalteks fabrikası , Bursa İtalteks fabrikası satılık , 2016 Bursa İtalteks fabrika satışı ,

Hemen Teslim 4 proje