Bayrampaşa'da icradan satılık dükkan! 4 milyon TL'ye!


 Bayrampaşa'da icradan satılık dükkan! 4 milyon TL'ye!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi'ndeki dükkanı satış bedeli 4 milyon TL olarak satışa çıkardı...İstanbul 10. İcra Dairesi, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi'ndeki dükkanı 4 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkul 17 Eylül 2017 günü gerçekleşecek. T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 23157 no.lu parselde yer alan 3.550,46 metrekare yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği “Ondokuz Katlı Betonarme Bina ve Arsası” olan 4895/43160 arsa paylı, Zemin kat, Bağ.Bl.No:10, Bağımsız Bölüm Niteliği “Dükkan” olan gayrimenkulün TAM hisssesi.Özellikleri :Söz konusu satışı istenen taşınmaz, İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 50. Yıl Caddesi, No: 5/7, Zemin kat, D: 10 adresinde bulunan dükkandır. Bölgede “City Line” adıyla anılan konut ve işyerlerinden oluşan bir karma proje içindedir.


Satış konusu taşınmaza, Forum İstanbul AVM’nin paralelinde bulunan 50. Yıl caddesi üzerinden yaklaşık 500 m. gidilerek ulaşılmaktadır. Hemen yanında BP benzin istasyonu bulunan taşınmazın bulunduğu binanın arka cephesinde Kocatepe Parkı bulunmaktadır.


Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Bina her türlü teknik alt yapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Satış konusu gayrimenkulün bulunduğu binanın dış cephesinin akrilik boyalı olduğu; asansör bulunduğu tespit edilmiştir. Elektrik ve suyu mevcut olan söz konusu binanın her türlü alt yapı bağlantısı tamamdır. Satış konusu bağımsız bölüm dükkan vasfındadır. Binanın 50. Yıl caddesine bakan cephesinde bulunmakta olup, dışarıdan ayrı bir girişi bulunmaktadır.Satış konusu bağımsız bölümde aralarında bulunduğu dükkanların boş olduğu gözlemlenmiştir. Satışa konu bağımsız bölüm brüt kullanım alanı 380 metrekare, net kullanım alanı 360 metrekare civarındadır. Döşeme kaplaması şap, duvarları sıva+badanalıdır. Bu tarz ticari gayrimenkullerin kullanım amacına uygun olarak sahibi tarafından ince işlerinin yapılabilmesi için, tavan, duvar ve döşeme kaplamaları yapılmadan teslim edilmektedir. Her türlü ısıtma, soğutma ve yangın söndürme sistemleri tamamlanmıştır. Doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. İçerisinde tuvalet ve mutfak olarak kullanılabilecek bölümlendirmesi yapılmıştır.İmar Durumu : Bayrampaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/03/2017 tarih ve 862 sayılı yazısında, Bayrampaşa İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 50. Yıl Caddesi, 6/2 Pafta, 23157 Parselde kayıtlı taşmmaz, 21.11.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında “Ticaret” sahasmda kalmakta olup, ayrık nizamdır. Taks:0,40 Kaks:2,00’dir. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 12.07.2013 tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği genel plan notu ile siluet yükseklik kararlarına uyulacaktır.Kıymeti : 4.000.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibi olup;irtifak hanesinde İETT İşletmeleri Umum Müdürlüğü lehine 1277,29 m2 lik kısımda irtifak hakkı vardır ibaresi mevcuttur.


1. Satış Günü : 17/10/2017 günü 14:30 - 14:40 arası


2. Satış Günü : 17/11/2017 günü 14:30 - 14:40 arası


Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/152 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2017Bayrampaşa satılık dükkan fiyatları , Bayrampaşa icralık dükkan ihalesi ,

Hemen Teslim 4 proje