Batman Merkez'de 3,9 milyon TL'ye arsa satılıyor!


 Batman Merkez'de 3,9 milyon TL'ye arsa satılıyor!

Batman Merkez'de yer alan arsa nitelikli taşınmaz 3 milyon 999 bin 900 TL bedelle Batman 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 3 milyon 999 bin 900 TL bedelle satışa sunuluyor....Batman Merkez'de bulunan arsa 3 milyon 999 bin 900 TL bedelle Batman 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde saat 11:00'da  satışa sunuluyor. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Batman İl, Merkez İlçe, 317 Ada No, 5 Parsel No, mahar Mevkii, körükKöyü, İhaleye konu taşınmaz Batman İli Merkez İlçesi Körük Köyü Bayındır Mahallesinde TPAO bulvarına cephesi bulunan 1. parseldir . Dava konusu taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu , müdürlük binası ,market , sundurma , çardak , yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir.TPAO bulvarı ile oradan da şehir içi minübüs güzergahına bağlanmaktadır .İhaleye konu taşınmaz 1319 sayılı emlak vergisi yasasının 12. maddesi ile buna göre çıkartılan 28-2-1983 tarih 83/6122 sayılı bakanlar kurulu kararnamesi ve bu kararnameyi açıklayan maliye bakanlığının 3-7-1984 tarihli resmi gazetede yayınlanan genel tebliğine göre arsa niteliklerini taşımaktadır. Belediye imar alanı içerisinde kalmakta konut alanı ve ticari amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ulaşım olanakları açısından iyi durumda olup belediyenin yol su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. İhaleye konu taşınmazın Batman merkezde yer aldığı T.P.A.O bulvarı cepheli olduğu ekin un fabrikasına kuş uçuşu yaklaşık olarak 240 metre mesafede olduğu Sütak süt fabrikasına kuş uçuşu yaklaşık olarak 330 metre mesafede olduğu Div düğün salonuna kuş uçuşu yaklaşık olarak 680 metre mesafede olduğu Türk telekom anadolu lisesine yaklaşık olarak kuş uçuşu 1200 metre mesafede olduğu bilirkişi raporundan tespit edilmiştir. Her ne kadar taşınmaz üzerinde yer alan intifa hakkına ilişkinşerh ve TEK kurumunun kamulaştırma şerhi tapu kaydındabelirtilmiş olsa da ; bu şerhlerin kaldırıldığına dair yazılar dosyaiçerisinde mevcut bulunduğu belirtilmiştir .

Adresi : Bayındır Mahallesi Ahmet Nejdet Sezer Bulvarı No:610 Merkez / batman

Yüzölçümü : 2.268,00 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taks=0.30 , E =2.10 olup , A-7 kat Konut + Ticaret alanı şeklindedir.

Kıymeti : 3.999.900,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : İntifa Hakkı : intifa hakkı vardır (başlama tarih :11/11/2010 süre : 5 yıl

Diğer : Beyan 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7.maddesine göre belirtme tesisi(TEK'inkamulaştırmaşerhi )

1. Satış Günü : 12/09/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 12/10/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Batman Adalet Sarayı Mezat Salonu - Zemin kat Merkez/Batman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV (muaf ),1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/42 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Batman Merkez satılık arsa fiyatları , Batman Merkez arsa ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje