Bağcılar Kirazlı'da satılık arsa 37 milyon TL'ye!


Bağcılar Kirazlı'da satılık arsa 37 milyon TL'ye!

İstanbul Bağcılar'da bulunan 4.357.54 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Bakırköy Satış Memurluğu tarafından 37 milyon 39 bin 90 TL'ye satışa çıkarılıyor.Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 4.357.54 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Bakırköy Satış Memurluğu tarafından 17 Ağustos 2015 günü saat 10:00 ile 10:10 arası açık artırma usulüyle satılıyor.


İstanbul Bağcılar'da bulunan 4.357.54 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Bakırköy Satış Memurluğu tarafından 37 milyon 39 bin 90 TL'ye satışa çıkarılıyor.1 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı köyü, 3212 ada, 17 parsel sayılı 4.357.54 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 11/11/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre “Dava konusu taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mah.'de TEM-Basınekspres yolu (Mahmutbey-Yeşilköy) Bağ.-Güneşli Kavşağı ile bağlantılı Mimar Sinan Caddesinde cephe alınmıştır. Yüzölçümü: 4.357.54 m2 olup, mevcut durumu itibariyle boş arsadır. Ön yol cephesi 48.00 mt. Arka parsel sınırı 47.00 mt., batı parsel sınırı 85.50 mt. doğu parsel sınırı da 98.00 mt’dir. Yoğun taşıt trafiğinin bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki ana arterlerdendir. Yakın zamanda parselin yakınındaki Mimar Sinan Caddesi ve Koçman Caddesi kesişi-minde bölge trafiğinin çözümüne katkı sağlayan, Güneşli Kavşağı-Güneşli altgeçidi (katlı kavşağı) ve çevre yol bağlantıları hizmete alınmıştır. Çevre yüksek hızla gelişmekte olan, merkez iş alanları ve prestij hizmet alanıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından proje çalışmaları sürdürülen Bağcılar (Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı) metro hattı ile Yeşilköy-Atatürk Havalimanı-Bahçelievler-İkitelli hafif metro hattına ait planlanan Mimar Sinan istasyonu sözkonusu parsele yakın konumda, yaya yürüme mesafesinde kalmaktadır. Söz konusu parselin kuzeyinde cephe aldığı Mimar Sinan Caddesi, batısında BBP Petrol ve favori iş merkezi, doğusunda Divan Rezidans ve kompleksi, güneyinde 3312 ada ve 16 parsel yer almaktadır. Yine çervesinde: G Plus, Akbank, Vakıfbank, Vergi Denetim Kurulu, Wyndhiam, Metro isimlerini taşıyan marka işyeri, otel ve hizmet binaları bulunmaktadır." denilmektedir.


Adresi: Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi'nde, TEM-Basınekspres Yolu (Mahmut-bey-Yeşilköy Bağ , Güneşli Kavşağı ile bağlantılı Mimar Sinan Caddesi’nde cephe almıştır.


Yüzölçümü: 4.357.54 m2 Arsa Payı:-


İmar Durumu: Dava dosyası içerisine celp edilmiş. Bağcılar Belediye Başkanlığı-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18.8.2011 tarih ve (225-4674 sayılı imar durumu yazısında “Dava konusu parselin 15.09.2008 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı’nda zemin katta, planda verilen bahçe mesafeleri içerisinde maks TAKS: 0.50, nprmal kattan itibaren rinaks. KAKS: 2.00 yapılaşma şartlarında prestij hizmet (PH) alanında kaldığı-sözkonusu parsele ait arşiv kayıtlarında imar işlem dosyasına rastlanılmadığı, parselin pay ve payda sayısı gözönünde bulundurularak aynen taksimini İstanbul İmar Yönetmeliği mevcut plan ve plan notlarına göre mümkün olmadığı belirtilmiştir.


Kıymeti: 37.039.090.00 TL. 


KVD Oranı: %18


Kaydındaki şerhler: -


1.Satış Günü:17.08.2015 günü 10.00-10.10 arası'


2.Satış Günü:16.09.2015 günü 10.00-10.10 arası


Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
Satış Şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle-yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artirma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüç-hanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İha-, le olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satiş giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale ölünür. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


j 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşiri.para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan DV, KDV ve tapu alım hancını yatırmadığı takdirde ilK.’nun 133,’üncü maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin. (*) bü gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle, faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile'sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133,’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan've diğer zararlardan ve


, ayrıca temerrüt f.ıi/inden rriüteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce ta’hşil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-İİK’nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri Olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca, adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7-Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereCatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/59 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/05/2015Önerilen Bağlantılar : 3. HavalimanıBağcılar Kirazlı satılık arsa , Bağcılar Kirazlı satılık arsa 2015 , 2015 Bağcılar Kirazlı satılık arsa , Bağcılar Kirazlı satılık arsa fiyatları , Kirazlı satılık arsa fiyatları ,