07 / 06 / 2023

Adana Sarıçam'da icradan satılık fabrika! 9 milyon TL'ye!

Adana Sarıçam'da icradan satılık fabrika! 9 milyon TL'ye!

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 9 milyon 29 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.


Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarılıyor. Satışa konu fabrika için  9 milyon 29 bin TL bedel isteniyor.1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, 15651 Ada, 1 Parsel, MİSİS (YAKAPINAR) Mahalle/Köy, bir katlı fabrika binası, idari bina, 2 katlmı karma sanayi binası , 1 katlı karma sanayi binası ve arsası vasfındaki taşınmaz satışa konu. 


Kıymeti : 9.029.685,76 TL

1. Satış Günü : 21/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 26/12/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) -  Adana  Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4379 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2018