Türk müteahhitlerin yurt dışı proje bedelleri 88 milyon dolara ulaştı