13 / 08 / 2022

TOKİ Burdur ve İzmir etüd raporu

TOKİ Burdur ve İzmir'de etüd raporları hazırlatılıyor!

TOKİ Burdur ve İzmir İllerinde İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları Hazırlanması İşleri ile Bursa İlinde Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi ihalesi 13 Kasım'da yapılacak.