25 / 09 / 2022

Sultan 2. Abdülhamidin mal varlığı nerede

Sultan 2. Abdülhamid'in mal varlığı tapu arşivinde saklanıyor!

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'in 1869-1908 yıllarına ait, Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar ve Trakya'daki mal varlığına ilişkin 7 bin 756 taşınmazın tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde özenle saklanıyor.