09 / 08 / 2022

OSBlerde bedelsiz arsa tahsisi

OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi kapsamı 2018!

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.