20 / 07 / 2024

Konut ve işyeri KDV Tebliği 2017

KDV Tebliğinde değişiklik 2017!

Bugünkü 30057 sayılı Resmi Gazete'de Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı...