06 / 06 / 2023

KDV Genel Uygulama Tebliği değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.