09 / 02 / 2023

Kamulaştırmada Taşınmaz Mal Devri

Bedelsiz kamulaştırma nedir?

Bedelsiz kamulaştırma nedir? Milli savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti altında bulunmayan alanlar bedelsiz kamulaştırılabiliyor... Peki bedelsiz kamulaştırma nasıl gerçekleşiyor...